Ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge

Nu blir det ännu lättare att få hemtjänst i Huddinge. Från den 1 oktober inför kommunen förenklad biståndshandläggning för trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser.

– Det här kommer öka de äldres självbestämmande och trygghet. Om man upplever att man behöver kommunens hjälp med till exempel städning eller tvätt så ska man veta att man också kommer att få den hjälpen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

I praktiken innebär det att alla över 75 år som ansöker om trygghetslarm och hemtjänstens serviceinsatser alltid kommer att få sin ansökan beviljad. Ansökan behöver inte längre efterföljas av en behovsprövning, tack vare en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL). Detta enligt ett beslut som fattades vid Vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde.

– Införandet kommer även frigöra resurser på biståndskansliet vilket gör att de äldre som har större behov av vård och omsorg kommer få hjälp fortare, säger Karl Henriksson.

 
Grunden lagd för Huddinges ledning

Kristdemokraterna fortsätter att ha ett stort inflytande i Huddingepolitiken de kommande fyra åren. Det stod klart i går, måndag, efter att det första kommunfullmäktigemötet för mandatperioden 2014-2018 avslutats.

Läs mer


KD Huddinge söker två kampanjarbetare

Kristdemokraterna i Huddinge söker två kampanjarbetare till valrörelsen inför kommunvalet 2014. Tjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning med varierande arbetstider. Anställningstiden löper från den 4 augusti till och med 16 september eller enligt överenskommelse.

Läs mer


Årets Vitsippsprisvinnare

I lördags var det Huddingedagarna i Sjödalsparken i Huddinge. Då passade KD Huddinge på att dela ut årets Vitsippspris till Thomas Oredsson. Utdelare av priset var vårt kommunalråd Tomas Hansson och ordföranden Gorges Barkho.

Läs mer