Huddinges förskolor ska satsa på maten

I majoritetens budget som presenterades i förra veckan lägger förskolenämnden extra fokus på att fortsätta arbetet med att etablera goda matvanor bland Huddinges yngre invånare. Alltfler förskolor i Huddinge har numera egna tillagningskök vilket öppnar för möjligheten att öka engagemanget för den mat som serveras. Som ett led i detta ska förskolenämnden arbeta för att det är utbildade kockar eller personal med motsvarande kunskap som nyanställs då personalens kompetens är viktig för att öka kvaliteten på maten.

– Maten är viktig del i förskolans verksamhet, inte bara för att barnen ska få i sig näring för att orka med dagen, att sitta ner tillsammans och äta hör också till det pedagogiska arbetet. Barnen lär sig tidigt att äta själva och många föräldrar vittnar om att barnen vågar testa mat i förskolan som de säkert skulle rata i hemmet. Vi vill lyfta fram de små barnen, det är viktigt att börja tidigt med goda matvanor säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

Förskolenämnden ska också arbeta för att stimulera barnens intresse av och kunskap om den mat som serveras i syfte att etablera goda matvanor.


Höj lärarlönerna och antagningskraven till lärarutbildningen

– Vi kristdemokraterna är måna om att barn och ungdomar i vår kommun får bästa möjliga utbildning. Det kräver en satsning på utbildning, rekrytering och fortbildning av lärarna. Läraryrket måste bli attraktivt.

Det säger Pia Berkman, ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge i ett uttalande efter partiavdelningens årsmöte, som hade ett skoltema. Två konkreta förslag är att höja lönerna för de skickligaste lärarna och att höja antagningskraven till lärarutbildningen.

Om vi ska kunna bryta den negativa utveckling som läraryrket befinner sig i Sverige, måste lönerna höjas. Framför allt behövs en satsning på de skickligaste lärarna och en tydlig löneutveckling under yrkeskarriären. Kompetens och resultat måste premieras, konstaterar Pia Berkman.

Frånvaron av konkurrens om platserna på lärarutbildningen har lett till att många som inte är lämpade för läraryrket kan komma in på utbildningen. Därför bör antagningskraven på lärarutbildningen skärpas kraftigt. Det bör även införas någon form av antagningsprov eller lämplighetsprov på lärarutbildningen. Tillsammans med högre löner bidrar det till att lärarnas status höjs, säger Pia Berkman.


Huddinge erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolenämnden i Huddinge kommun fattade under tisdagskvällen beslut att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

– En av Kristdemokraternas grundläggande utgångspunkter är att familjer ser olika ut. Förskolan som den ser ut idag är framför allt anpassad för barn som åtminstone har en förälder som arbetar på regelbundna tider dagtid. Men för en ensamstående förälder som arbetar kvälls- eller nattskift fungerar inte det om de inte har ett bra nätverk som kan hjälpa till. Därför har det varit en viktig valfråga för Kristdemokraterna att Huddinge kommun ska kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

Barnomsorg på obekväm arbetstid vänder sig till föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och/eller helger och som inte har några reella möjligheter att själv ordna omsorg för sina barn i åldern 1 – 5 år. Från och med augusti kommer förskolan Falken i Huddinge erbjuda denna tjänst under veckans alla dagar.

– Satsningen på Falken är ett försök. Vi vet idag inte hur stort behovet är. För oss kristdemokrater är det viktigt att den här barnomsorgen blir bra även ur barnens perspektiv och bidrar till att stärka familjerna. Jag kommer därför att följa satsningen noga, säger Pia Berkman.


Smyg inte bort julens traditioner från Sveriges skolor!

Precis som de senaste åren har det även i år blossat upp en debatt kring skolavslutning i kyrkan, adventsfirande och Luciatåg. Kristdemokraternas ställningstagande är tydligt.

– Vi lever i ett land där kristendomen har präglat vårt svenska samhälle i tusen år. Kyrkan och kristendomen har skapat våra värderingar och är kulturbärare även för dem som inte tror på Gud. Att eleverna får gå till kyrkan och prästen berättar om varför vi firar jul och att man tillsammans sjunger psalmer kan inte rimligtvis vara stötande för någon, säger Pia Berkman, ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge och ledamot i förskolenämnden.

– Jag tror att det är ett stort misstag och missriktad hänsyn att förbjuda elever att komma till kyrkan och det är naturligt att de kristna traditionerna integreras i skolans undervisning. Smyg inte bort julens traditioner från Sveriges skolor! säger Pia Berkman.

Och det är väl bäst att påpeka att Kristdemokraterna också tycker att pepparkaksgubbar passar utmärkt i Luciatågen…


Huddinges första passivhusförskola invigd

Huddinges första passivhusförskola har nu invigts. Sagoskogen i Västra Balingsnäs är en tvåvåningsbyggnad med plats för fem avdelningar och cirka 100 barn. Ett passivhus är välisolerat med en värmeåtervinnande ventilation och förbrukar därför väldigt lite tillförd energi. Istället är det barnen och personalen själva som värmer upp huset när de rör sig.

– I Huddinge byggs det hela tiden nya förskolor för att täcka det växande behovet av förskoleplatser. Naturligtvis vill vi göra de nya förskolorna så bra som möjligt, både för barnen och för miljön och klimatet. Passivhustekniken känns som en bra möjlighet att skapa en barn- och framtidsvänlig förskola, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden.

– Det är viktigt att Huge Fastigheter tar till sig den nya tekniken och försöker hitta lösningar som är både bra för miljön och ekonomiskt genomförbara. Ett energieffektivt byggande som ger bra miljöer för barnen kommer att löna sig på sikt, konstaterar Karl Henriksson (KD), styrelseledamot i Huge Fastigheter AB, som äger byggnaden.