Ny I Ur och Skur-förskola byggs i Segeltorp

Pressmeddelande 2017-10-06

I Ur och Skur Utveckling AB fått tillstånd att bedriva förskola för barn mellan 1-5 år i Huddinge från och med den 1 augusti 2018. Det beslutades på förskolenämndens sammanträde den 5 oktober. Förskolan ska byggas i Västeräng i Segeltorp med 85 nya förskoleplatser fördelat på fem avdelningar.

– Den nya förskolan kommer att bli ett värdefullt komplement till de förskolor som redan finns i Segeltorp. Jag är glad att Friluftsfrämjandet väljer att satsa på nya förskolor och ser potentialen och behoven i en kommun som Huddinge, som kombinerar stark tillväxt med många stora orörda naturområden, perfekta för friluftsliv och utomhuspedagogik, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.

Det finns idag fem förskolor i Huddinge som bedrivs enligt I Ur och Skur-konceptet, både fristående och kommunala, men den nya förskolan blir den första som Friluftsfrämjandet/I Ur och Skur Utveckling AB driver i egen regi i kommunen. I Ur och Skur-verksamheten fokuserar framför allt på friluftsliv och utomhuspedagogisk perspektiv.

 

Karl Henriksson (KD)                                    Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd och förskolenämndens               Politisk sekreterare
ordförande
08 – 535 313 51                                                       08 – 535 301 69
karl.henriksson@huddinge.se                  johanna.patricius@huddinge.se

 


Ny förskola öppnar i Segeltorp

I torsdags fattade förskolenämnden beslut om att låta Förskolan Butaland starta en ny verksamhet i Segeltorp.
– Förhoppningen är att de kan starta redan den 1 november, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Läs mer


Huddinge vill vara med i Sverigeförhandlingen

Huddinge kommun prioriterar Spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg och regionala förbindelser i den preliminära intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. De tre projekten bedöms ha stor nytta för såväl bostäder, arbetsmarknad och näringsliv som för miljön och ökat kollektivt resande.

Läs mer


Ny Ur & Skur-förskola byggs i Segeltorp

Segeltorp ska få en I Ur & Skur-förskola. I alla fall om Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden får bestämma.
– Vi behöver fler alternativ i kommunen och tomten ligger perfekt för deras pedagogik, säger han.

Läs mer


80 nya bostäder i Segeltorp

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i måndags att godkänna en ny detaljplan för kvarteret Gulsparven i Segeltorp där Västerängs idrottsplats tidigare låg. 80 bostäder i både flerbostadshus och i gruppbyggda småhus ska byggas på platsen liksom en förskola med fyra avdelningar.

Läs mer


Segeltorp får nytt äldreboende

Ett nytt äldreboende ska byggas i Segeltorp. Det beslutade kommunfullmäktige i förra veckan, vilket är ett välkommet resultat av en kristdemokratisk långsiktig planering.

Under förra mandatperioden var nuvarande vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, Karl Henriksson (KD), ordförande i nämnden och insåg då att det i framtiden skulle finnas ett behov av fler äldreboenden i kommunen än vad som för tillfället kunde erbjudas.

– Vi genomförde en historisk satsning på nya äldreboenden, men vi såg också att historien inte tog slut där. Behovet kommer att fortsätta öka eftersom kommunen växer och det blir fler äldre. Vi behövde säkra mark, inte minst i Segeltorp där det idag saknas äldreboende och nästan alla större markplättar redan var bebyggda, berättar Karl Henriksson.

Med den insikten blev det därför ett naturligt steg att Huge Fastigheter köpte den mark som nu ska användas för det nya äldreboendet.

– Det här är ett resultat av ett långsiktigt tänkande. Det känns jättebra att Segeltorp kommer att få ett nytt äldreboende. För att möta efterfrågan behöver vi nu också börja planera för ett nytt äldreboende i centrala Huddinge. Det är viktigt att investera för framtiden och samtidigt möta de äldres önskemål genom att se till att de har flera olika alternativ att välja mellan, säger Karl Henriksson.

Utöver äldreboendet ska det även byggas en förskola och ges utrymme för en mindre park på tomten i Segeltorp. Även centrumverksamhet och samlingslokal ska utredas.


Nytt äldreboende planeras i Segeltorp

Ett nytt äldreboende planeras i Segeltorp. Vid torsdagens sammanträde beslutade äldreomsorgsnämnden att begära en förstudie för ett nytt äldreboende på en tomt i hörnet Häradsvägen/Utsäljeleden.

– Idag har vi gott om platser på äldreboenden i Huddinge, men med nuvarande befolkningsutveckling ser vi ett behov om fyra, fem år. Vi vill vara steget före så att vi inte får nya problem med långa köer, säger Karl Henriksson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Under de senaste åren har det varit en äldreboendeboom i kommunen med tre helt nya äldreboenden och flera äldre äldreboenden som byggts till. Två av de nya äldreboendena är i privat regi.

– För äldreboendet i Segeltorp vill vi undersöka förutsättningarna bland olika aktörer på marknaden. Jag vill gärna se en bra mix av privatdrivna, ideellt drivna och kommunala äldreboenden i kommunen, säger Karl Henriksson i en kommentar.


Nya bostäder planeras i Segeltorp och centrala Huddinge

– Vi skapar en modern stadsmiljö med tät kvartersbebyggelse som binder samman Huddinge centrum med den nya stadsdel som ska byggas i Storängens industriområde. Med butiker i bottenvåningen och rätt så höga hus kommer den nya bebyggelsen bidra till att både skapa en trevlig stadsmiljö och många nya bostäder.

Så kommenterar kommunalrådet Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktiges beslut att godkänna ett ramavtal för fastigheten Klockarbacken 7, som ligger i hörnet Sjödalsvägen/Förrådsvägen. Fastighetsägare är Centrumporten AB. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Vid samma kommunfullmäktigesammanträde godkändes även ett ramavtal med AB Borätt om cirka 80 nya bostäder på fastigheten Gulsparven 4 i Segeltorp.

– Det här blir ett blandat bostadsområde med radhus, kedjehus och seniorlägenheter i flerfamiljshus. Inte minst seniorlägenheterna känns väldigt angelägna. Många äldre segeltorpsbor vill bo kvar i området när de säljer sina villor men idag finns det för få lägenheter anpassade efter deras behov.  Nu ska det byggas trevliga flerfamiljshus som på ett bra sätt ska passa in i villabebyggelsen, säger Tomas Hansson.

Även för Gulsparven 4 har samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.