Attefall grävde för nya studentbostäder i Huddinge

I måndags togs första spadtaget för 344 nya student- och ungdomslägenheter vid Visättra ängar i Huddinge. I spaden höll Stefan Attefall (KD), bostadsminister, Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Christofer Söderström, projektutvecklare från Wästbygg. Bostäderna beräknas bli klara etappvis med första inflyttning hösten 2015.

Läs mer


Studentlägenheter prioriteras i bostadsplaneringen

Den politiska majoriteten i Huddinge möter den växande befolkningen i regionen med att öka bostadsbyggandet i kommunen. Ungdoms- och studentbostäder ska särskilt prioriteras samtidigt som planprocesserna ska bli än mer effektiva.

I majoritetens nylagda budget finns det flera förslag som ska underlätta för ungdomar och studenter att ta sig in på bostadsmarknaden. Bland annat ska bostadsutbudet bli större, främst i Flemingsberg, och genom en effektiviserad plan- och byggprocess kan nya bostäder bli klara tidigare.

– Vår prioritering av bostäder för ungdomar och studenter ger nu resultat och fram till utgången av 2015 räknar vi med byggstarter som tillsammans ska ge en fördubbling av antalet studentlägenheter i kommunen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den politiska majoritetens satsning på studentbostäder gynnar dessutom inte bara ungdomar och studenter, det skapar även bättre förutsättningar för högskolorna som ligger i anslutning till Flemingsberg.

– Med ett större utbud av bostäder i Flemingsberg kan högskolorna locka fler studenter. På så sätt ökar deras konkurrenskraft i förhållande till andra högskolor och universitet, säger Tomas Hansson.

Utöver särskild prioritering av ungdoms- och studentbostäder vill Huddinge öka bostadsbyggandet för att förbättra förutsättningarna för Spårväg Syd.

– Det är viktigt för hela Sverige att Stockholmsregionen växer. Genom att länets kommuner tar sitt ansvar i bostadsbyggandet kan vi utveckla regionen och skapa bra förutsättningar att klara en växande befolkning. Satsningar på nya spårvägar såsom Spårväg Syd skapar också möjligheter att bygga fler bostäder i bra kommunikationslägen.  Därför är Spårväg Syd en viktig pusselbit i Huddinges framtida utveckling, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), Kommunstyrelsens ordförande.

 


Nya studentbostäder planeras vid Flemingsbergs C

Cirka 140 nya studentbostäder planeras utmed Hälsovägen i Flemingsberg, intill Flemingsbergs centrum. Kommunägda Huge Fastigheter AB är byggherre. Kommunstyrelsen i Huddinge gav på måndagen samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för de delar av området som inte redan är detaljplanelagda.

– Flemingsberg växer till en riktig studentstad. De nya studentbostäderna, som ligger alldeles intill ”studentskrapan” som invigdes för några år sedan, blir ett viktigt tillskott, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samtidigt pågår flera andra projekt. Wästbygg ska bygga cirka 250 studentbostäder och 60 ungdomsbostäder i Visättra Ängar, öster om Flemingsbergs station. Byggstart ska ske senast den 30 juni 2014. På campusområdet utmed Alfred Nobels allé planeras cirka 500 student- och forskarlägenheter, även de med byggstart år 2014. Fastighetsägare där är Akademiska Hus AB. Tillsammans kan det handla om en fördubbling av antalet studentbostäder i Flemingsberg på bara några år.

– Men det handlar inte bara om bostäder, vi vill skapa stadsliv. Vi planerar täta stadskvarter med funktionsblandning. Utmed Hälsovägen blir det handel och service i husens bottenvåning. Vi ser också över möjligheten att öka exploateringen i den nya detaljplanen, så att fler nya bostäder ska kunna byggas, säger Tomas Hansson.


Student- och forskarbostäder byggs på campus i Flemingsberg

Cirka 500 nya student- och forskarlägenheter planeras utmed Alfred Nobels allé, som går genom campusområdet i Flemingsberg. På sitt sammanträde den 14 november beslutade samhällsbyggnadsnämnden om s.k. granskning av detaljplan för del av Embryot 1. Detaljplanen bedöms ge möjlighet till cirka 320 studentlägenheter (både enrums- och tvårumslägenheter, totalt cirka 450 studenter) samt cirka 180 större bostäder för forskare alternativt studenter. Fastighetsägare är Akademiska Hus Stockholm AB.

– Inom ett par år siktar vi på att cirka 1 000 nya studentlägenheter ska byggas i Flemingsberg, en fördubbling jämfört med idag. Vår förhoppning är att byggstart i det här projektet ska bli redan nästa vår, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är väldigt positivt att regeringen gett Akademiska Hus ett tydligt, nytt uppdrag att verka för att fler studentbostäder ska byggas, det bidrar till att våra höga ambitioner ska kunna bli verklighet, säger Tomas Hansson (KD).

I Flemingsberg finns tre lärosäten, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola. Sammanlagt studerar cirka 16 000 studenter i området. I anslutning till campusområdet finns också en forskningspark och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som bedriver avancerad forskning på det medicinska området.


Ökat bostadsbyggande planeras i Huddinge – storsatsning på nya studentbostäder

Under de närmaste fem åren planerar Huddinge nu 3 700 nya bostäder, i snitt cirka 740 per år. Av dessa är drygt 60 procent bostäder i flerbostadshus och knappt 40 procent i småhus. Cirka 1 200 av bostäderna blir hyresrätter, varav den övervägande delen som student- eller ungdomsbostäder. Ett annat nytt projekt är en beachvolleyboll/sandsportsanläggning i privat regi i Flemingsberg. Det framgår av den projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2013-2015 som kommunfullmäktige godkände den 11 februari.

– Vi höjer ambitionsnivån i bostadsbyggnadstakten ännu mer jämfört med de senaste åren. Huddinge är en kommun i stark tillväxt både när det gäller befolkning och nya arbetsplatser och vi vill se en fortsatt ansvarsfull och långsiktigt hållbar utveckling, säger Tomas Hansson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Speciellt roligt är det att vi kommer allt närmare byggstart i flera studentbostadsprojekt. Idag finns cirka 1 000 studentbostäder i Flemingsberg, men om några år kan den siffran ha fördubblats – och det finns ännu fler projekt i pipeline. Vi ser stora möjligheter att utveckla både campusområdet och övriga Flemingsberg med nya bostäder och arbetsplatser, berättar Tomas Hansson.


”Sänk fastighetsavgiften för studentlägenheter”

Igår överlämnade en statlig utredning om fastighetsavgiften sitt betänkande till finansminister Anders Borg. I förslaget ingår att taxeringsvärdena skulle avskaffas, istället skulle bostadsytan avgöra avgiftsnivån. I storstadsområden skulle taket för fastighetsavgiften höjas till 10 000 kr per år för enfamiljshus.

– Förslagen skulle innebära en stor höjning av fastighetsavgiften för många hushåll med kärv ekonomi och skulle drabba många huddingebor. Jag är glad över att Göran Hägglund (KD) ifrågasatt de lösningar som utredningen presenterat, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge.

– Det som jag skulle vilja se är sänkt eller rent av avskaffad fastighetsavgift för smålägenheter, till exempel studentlägenheter. Idag utgör fastighetsavgiften en oskäligt stor del av kostnaden för ett rum i en studentkorridor. Vi vet att det råder stor brist på studentlägenheter, men det är svårt att få ihop ekonomin i projekten. Sänkt fastighetsavgift skulle kunna förbättra förutsättningarna för byggandet av nya studentlägenheter, säger Tomas Hansson.