Ny hemtjänstutförare till Huddinge

Huddinge utökar sitt utbud av utförare inom äldreomsorgen. På tisdagen stod det klart att företaget BraGe Omsorg kommer att starta sin hemtjänstverksamhet i kommunen.
– Med fler utförare får Huddingeborna möjlighet att välja utifrån sina egna behov, säger Stephanie Hansson (KD), vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Läs mer

Familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken 17 maj

Nu på lördag, 17 maj, kommer Kristdemokraterna i Huddinge att ha en familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken, Stuvsta, mellan klockan 11-15. Varmt välkomna att delta i samtal om familjens betydelse och låt barnen få hoppa i vår hoppborg.

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället eftersom den påverkar oss på så många olika sätt. Därför är det viktigt att stöd finns för dem som behöver. Men besluten ska fortfarande fattas av föräldrarna själva, inte av politiker. Allra minst på EU-nivå.

I dag är det den Internationella familjedagen. En dag som har kommit till för att uppmärksamma familjens betydelse både på individnivå och för samhället i stort. Därför vill Kristdemokraterna i Huddinge fira med en familjedagsaktivitet i Skeppsmyreparken.

Kristdemokraterna anser att det är i familjen som varje barns utgångspunkt börjar och att det redan är där som insatser genom stöd och hjälp ska börja. Vi tror inte att politikerna vet bättre än föräldrarna själva, eftersom alla familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Vi vill i stället öka familjernas frihet att själva avgöra vad som är bäst för just dem. Politiken ska erbjuda valmöjligheter för familjer, men inte fatta besluten åt dem.

Varmt välkomna till Skeppsmyreparken mellan kl 11–15 nu på lördag 17 maj!


Kommunalråd Tomas Hansson intervjuas i Kristdemokraten

I Kristdemokraten nummer 11 (den 13 mars) går det att läsa en intervju med Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Där berättar han bland annat om revanschsuget efter förlusten av två fullmäktigeledamotsplatser i valet 2010 men också på tilltron till en tredje mandatperiod med alliansstyre i kommunen.

– Vi tror starkt på en tredje mandatperiod här i Huddinge. Kristdemokraterna har varit med och genomfört många bra saker under de senaste åren, och vi har mer på gång, säger Tomas Hansson i intervjun.

Förutom det tidiga införandet av vårdnadsbidrag för kommunens föräldrar har Kristdemokraterna också varit med och fattat beslut om införandet av LOV, lagen om valfrihetssystem, för att förbättra äldreomsorgen.

– I dag har vi även valfrihet när det gäller familjerådgivning, vilket inte fanns tidigare. Vi har också inför valfrihet i SFI-undervisningen (svenska för invandrare), berättar Tomas Hansson.

Mer om vad Tomas Hansson berättar gällande lokalavdelningens fokus för att vinna tillbaka sina förlorade platser i kommunfullmäktige och vilka planerade byggprojekt som ligger framför går att läsa om i veckans nummer av Kristdemokraten.


Ökad valfrihet för Huddinges hemtjänstkunder

Huddingebor som har beviljats serviceinsatser inom hemtjänsten ska själva få bestämma hur timmarna för deras tilldelade insats ska fördelas. Det beslutade äldreomsorgsnämnden om på onsdagen.

– För oss kristdemokrater är det hela tiden prioriterat att öka människors möjligheter att bestämma mer över sina egna liv. Nu ger vi äldre möjligheten att själva fördela sina ramtimmar på det sätt som passar dem bäst. Det kan exempelvis handla om att omvandla en del av städtiden till mer tid för inköp så den äldre själv kan följa med och handla, eller att minska tiden för inköp för att få mer städtid om den äldre föredrar att få det lite extra fint hemma, förklarar Karl Henriksson (KD), 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Beslutet gäller oavsett vilken hemtjänstutförare kunden har valt.