• Tomas Hansson hjälper Banda Aceh

    Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ska åka till Banda Aceh i Indonesien för att hjälpa provinsen i samhällsplaneringsfrågor. Resan, som ingår i ett kommunalt partnerskapsprojekt, är inplanerad den 6-15 september och bekostas av Sida-medel.

    – För mig som tidigare arbetat med internationellt bistånd kändes det naturligt att tacka ja när vi fick en sådan förfrågan. Jag är stolt över det samhällsplaneringsarbete som vi bedriver i Huddinge, där vi verkligen tar de långsiktiga hållbarhetsfrågorna på allvar. Om mina kunskaper och erfarenheter kan bidra till att hjälpa en fattig provins i Indonesien vill jag självklart ställa upp. För oss kristdemokrater har biståndsfrågorna alltid varit viktiga, säger Tomas Hansson i en kommentar.

    Med på resan är även Elinor Avsan (M), ordförande i miljönämnden, Sefkan Halbori (S) samt tre tjänstemän. Senare i höst ska besökare från Banda Aceh komma till Huddinge. Frågor som är aktuella är bland annat hållbar samhällsutveckling, avfallshantering och vattenplanering.

    Kommunen har beviljats 275 000 kr från Sida för projektet. Anslaget ska täcka resa och uppehälle vid besöket i Banda Aceh samt resa och uppehälle vid det indonesiska besöket i Sverige. Dessutom ska anslaget täcka kostnader för kommunens nedlagda arbetstid med projektet.