• Trafikbullret ska minska med ny plan

    Huddinge är en snabbväxande storstadskommun med stark ekonomisk tillväxt. Det för med sig mycket positivt, men har även en del negativa bieffekter. En sådan är trafikbuller. Därför har kommunen tagit fram en åtgärdsplan mot trafikbullret.
    – Främst riktar vi oss till skolgårdar, parker och bostadsområden eftersom det är där effekten blir som störst, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.

    När Huddinge växer ökar också trafikarbetet och turtätheten i kollektivtrafiken. I samband med att kommunen satsar på nya bostäder i centrala lägen har miljöer som redan tidigare var utsatta för buller fått en högre ljudnivå. Det är en konsekvens man vill förändra och på onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om att anta en åtgärdsplan för trafikbuller.

    – Det handlar om att skapa så bra miljöer för våra invånare som möjligt. Ingen mår bra av för mycket trafikljud och i planen finns det en rad förslag på åtgärder som kan minska bullernivån. Bland annat ser vi ett behov av fler bullerplank och fasadförändringar men också att nya rutiner och riktlinjer tas fram när vi bygger nytt, förklarar Karl Henriksson.

    I samband med programmet har även en kartläggning av tysta områden i kommunen gjorts. Bäst ljudmiljö enligt studien har södra delarna av Paradisets naturreservat samt mitt i Orlångens naturreservat.