• Tuffa prioriteringar ska rädda Huddinge

  Det är en tuff ekonomisk situation för Huddinge kommun just nu. I den senaste delårsrapporten visar flera nämnder negativa siffror. Effektiviseringar är därför nödvändiga för att kommunen ska nå ett nollresultat.
  – Vi har en stor ekonomisk utmaning framför oss, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

  Efter ett antal år med god ekonomi har Huddinge den senaste tiden fått ett försämrat resultat. Nu visar  höstens delårsrapport att kommunen har ett underskott på 50 miljoner kronor mer än vad som var beräknat för 2016. Lägre skatteprognoser är den främsta orsaken men ökade utgifter för de olika nämnderna är också en stor anledning. På kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen föreslog man därför att nämnderna ska vidta åtgärder för att utsikterna för 2017 ska bli så goda som möjligt.

  – Kommunen befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge. Ökade utgifter inom socialnämnden, äldreomsorgsnämnden och förskolenämnden har bidragit till ett stort underskott. Därför behöver nämnderna se över sina verksamheter och hitta sätt att effektivisera. Det kan bland annat handla om färre inköp, anställningsstopp eller att skala av delar som inte tillhör kärnverksamheten. I den här situationen är det tuffa prioriteringar som gäller om vi ska få en ekonomi i balans igen, säger Karl Henriksson.

  Dock är det inte enbart mörka nyheter som delårsrapporten visar. En stor del av förvaltningarnas uppdrag har gått enligt plan, som att fler familjer än förra året har fått sina förstahandsval tillgodosedda i förskolan. Dessutom har förändringar i ett antal förskoleverksamheter även lett till i en ökad attraktivitet för både personal och förskolebarn.

  – Det känns väldigt roligt att vårt arbete ger resultat. Vi har gjort en del omorganisationer under året och jobbat för att fler barn ska placeras i den förskola som föräldrarna har valt. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter att jobba för fler förskolor för att på sikt kunna minska barngruppernas storlek. Det är en viktig prioritering som jag kommer att fortsätta arbeta för, säger Karl Henriksson.

  Beslut om att nämnderna ska vidta åtgärder kommer att fattas av kommunfullmäktige den 14 november.