• Tusentals förskoleplatser till Huddinge

  Pressmeddelande 14 november. Fram till år 2031 behöver Huddinge 4 500 nya förskoleplatser. Det framgår av den lokalförsörjningsplan som förskolenämnden beslutade om i torsdags.
  – Vi måste planera långsiktigt och ha ordning och reda i lokalplaneringen för att nå vårt mål om minskade barngrupper, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

  Det är stora bostadsprojekt på gång i Huddinge. Tusentals nya invånare ska flytta in i kommunen, vilket också ställer krav på den kommunala servicen. Ett stort antal barn i förskoleålder kommer även att öka behovet av nya förskolor. Därför finns det nu en plan på nya förskoleprojekt för de kommande åren. Fram till år 2031 beräknas det behövas mellan 250 och 300 nya avdelningar, det vill säga ungefär tre stora nya förskolor per år.

  – Det är en intensiv period de närmsta åren då vi behöver få fram nya förskoleplatser. Med den här planen kommer vi att kunna möta efterfrågan och samtidigt skapa förutsättningar för att minska barngruppernas storlek, berättar Karl Henriksson.

  Det är i Flemingsberg som behovet av nya förskolor är som störst, både just nu och under den långsiktiga planeringsperioden. Där väntas ökningen bli över 1000 barn som är mellan 1-5 år, men de framtida bostadsområdena i Kungens kurva och i Loviseberg skapar också en stor efterfrågan på flera hundra nya förskoleplatser.

  – Vi måste ligga steget före när vi planerar för nya bostadsområden och ha färdiga planer även när barnantalet ökar snabbare än beräknat. Att alltfler föräldrar får sina förstahandsval är en bra indikator på att vi är på rätt väg, men det är viktigt att arbetet fortsätter så att den trenden kan fortsätta. Med ordning och reda i lokalplaneringen kan vi få ner antalet barn per barngrupp så att barnen kan få mer uppmärksamhet från sina förskollärare, säger Karl Henriksson

  För mer information:
  Karl Henriksson (KD)
  Kommunalråd
  Ordförande i förskolenämnden
  08 535 313 51

  Emma Svensson
  Politisk sekreterare
  08-535 301 69