• Valfrihet – för att människor är unika

  När Lagen om valfrihetsystem (LOV) infördes 2008 var Huddinge en av de första kommunerna i landet att tillämpa det inom hemtjänsten. Nu bör kommunen ta ytterligare ett kliv och ge de äldre en möjlighet att också välja äldreboende. Det skriver Kristdemokraternas Karl Henriksson, kommunalråd, och Stephanie Hansson, 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, i Nytt i Flempan.

  De senaste åren har privata utförare inom vård, skola och omsorg ofta ifrågasatts i media och i den politiska debatten. Vi kristdemokrater har hela tiden stått raka och varit tydliga: Vi tycker att det är viktigt att det råder valfrihet med möjlighet att välja mellan både kommunala och fristående utförare.Valfrihet är bra för kvaliteten, men viktigaste skälet är att alla människor är unika, med sina alldeles egna behov och preferenser.

  Vi vill att människor ska få välja skola, förskola, vårdcentral och så vidare – men aldrig blir frågan så viktig och så självklar som när det gäller äldreomsorg. Ganska ofta behandlas de äldre som en grupp – som om alla äldre vore likadana och ville och tyckte samma sak. Men som människor fortsätter vi att utvecklas hela livet. Vi föds unika och lägger sedan på lager på lager av nya tankar, vanor och erfarenheter. Idag är Rolling Stones-generationen folkpensionärer, liksom tiotusentals med rötter i Sydeuropa, Mellanöstern och Latinamerika. Det måste avspeglas i äldreomsorgen om vi verkligen vill göra rättvisa åt den stolta devisen ”Leva livet – livet ut”.

  Huddinge var en av de första kommunerna som införde LOV (Lagen om Valfrihetssystem) i hemtjänsten. Nästa stora steg för äldre bör bli ett valfrihetssystem för äldreboende. En självklar del i detta är möjligheten att välja äldreboende utifrån språk och religion. Det ger en trygghet när personalen förstår ens språk och traditioner. Men vår förhoppning är att vi i framtiden också kan välja utifrån en mängd andra preferenser. Varför inte ett äldreboende där man satsar fullt ut på uppmuntra de äldres sportintresse? Eller ett där man satsar fullt ut på kärleken till katter? Eller där kultur och skapande står i fokus? Det finns ingen anledning att bara satsa på genomsnittslösningar när alla vi människor är unika snarare än genomsnittsmänniskor! Men ska vi nå dit krävs det en öppenhet för engagerade, visionsdrivna entreprenörer som vågar investera sitt engagemang i äldreomsorgen. Därför behövs valfrihet i välfärden.

  Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge
  Stephanie Hansson (KD), 1:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge