Dennis Ullström, juriststudent

Politiken kan göra mycket men inte allt. Det finns vissa beslut som tas bäst av familjen hemma vid köksbordet, såsom vem som ska vara hemma med barnen eller vilken skola de ska gå i. Andra beslut behöver tas på en högre nivå. Jag vill kämpa för att beslut ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå. Det som familjen bäst kan besluta om vid köksbordet ska inte politiker i kommunen, landstinget eller riksdagen besluta om. Det är vi som bor i huddingebor som vet hur Huddinge ska se ut idag och i framtiden. Vi som besöker Huddinges bibliotek och simhallar. Det är vi som bäst vet var vårdcentralerna behövs nu och i framtiden. Det är vi som ser stadskärnorna i Huddinge och vet hur vi vill att framtida byggnationer ska se ut.

I både mitt politiska engagemang och i mina juridikstudier är det viktigt med detaljer och kreativa lösningar på problem. Jag lovar inte allt till alla men jag håller det jag lovar.

  1. Försörjningsstöd ska alltid kombineras med aktivitetskrav, tex jobb eller studier.
  2. Lägg ner Arbetsförmedlingen och satsa på yrkesvux istället.
  3. Gör elevhälsan tillgänglig varje dag.
  4. Inför en elevhälsogaranti i grundskolan och gymnasiet så att elevhälsan är tillgänglig varje dag.
  5.  Arkitektoniska och kulturella värden ska väga tungt vid nybyggnation.

Kontakt: dennis.astrom.ullstrom@kristdemokraterna.se