• Vem blir elbilsbranschens Jonas Birgersson?

  Kristdemokraternas kommunalråd, Karl Henriksson, vill se en klimatsmart bilflotta och efterfrågar en ”profet” som kan leda elleverantörer in på rätt spår. I tidningen Entreprenör delar han med sig av idéer som kan öka elbilens attraktivitet.

  Så här skriver Karl Henriksson i sin debattartikel:

  Många bedömare talar om att biltrafiken står inför ett viktigt skifte – bort från de fossila bränslenas förbränningsmotorer, till rena bilar drivna med grön el. Med allt fler alternativ från de traditionella biltillverkarna och allt längre räckvidd för fordonen är sannolikt många bilister inte långt borta från att köpa sin första elbil.

  Men ännu finns det en del faktorer som håller tillbaka. En är möjligheten att ”tanka” el till sin bil. Mycket arbete har utförts för att göra det möjligt att ladda längs de stora Europavägarna. Men den stora utmaningen när det gäller laddning av elbilar är en helt annan: Laddningen på hemmaplan.

  I svenska städer bor en mycket stor andel av bilägarna i flerfamiljshus eller rad- eller grupphusbebyggelse där gemensamma markparkeringar eller gatuparkering är normen. På dessa asfaltsplaner finns sällan el framdragen till p-platsen.

  Frågan som många elbilsköpare i dag ställer sig är: Hur ska jag kunna ladda min nya bil? Möjligheterna är små.

  När utrullningen av bredbandsfiber till svenska hushåll drog igång på allvar blev en entreprenör, Jonas Birgersson, och hans Bredbandsbolaget banérförare. Det fanns många traditionella företag inom telekom- och kabeltevebranscherna som kunde leverera produkten, men det behövdes en ”profet” som gick ut och pratade om behovet.

  Nu står vi inför en liknande situation inom elbilsbranschen. Många elleverantörer skulle kunna gå ut med attraktiva erbjudanden för hur de skulle kunna bygga ut laddningsmöjligheterna på gemensamma parkeringsplatser, men hittills är det ingen som gjort det.

  I USA har Tesla slutit avtal med ett antal parkeringsgarage i New York om elleveranser till Teslaägare. Bolaget har också planer på att bygga ut ett eget nät av laddstationer i Europa, på samma sätt som bolaget redan gjort i Kalifornien.

  Men att varje bilföretag skulle bygga upp sitt eget nät av laddstationer är förstås lika dumt som att de skulle ha sina egna kedjor av bensinstationer. Infrastrukturen behöver vara öppen och tillgänglig för alla.

  Behövs det en ny aktör på marknaden? Eller är någon av de etablerade aktörerna beredd att komma med det erbjudande som skulle möjliggöra revolutionen på svensk bilmarknad? Vi som vill se en klimatsmart svensk bilflotta efterlyser en förändring.

  karlhenriksson

  Karl Henriksson
  Kommunalråd i Huddinge
  Trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting