• Vinsttak drabbar förskolor i Huddinge

  Låt kvaliteten stå i fokus i stället för vinstutdelning i välfärden. Det menar Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.
  – Vi har många väl fungerande förskolor i kommunen som kommer att drabbas hårt av ett vinsttak, säger han.

  Det har diskuterats flitigt de senaste veckorna kring regeringens utredning om förutsättningarna för privata företag inom välfärdssektorn. På tisdagen kom förslaget som innebär att de företag som investerat inom skola, vård och omsorg ska omfattas av ett vinsttak om 7 procent på insatt kapital. Ett förslag som får stora konsekvenser för tusentals företag, även för förskolor i Huddinge.

  – Det här är ett förslag som inte bygger på något annat än ideologi och principer. Man glömmer helt bort vad som är det mest väsentliga och viktiga i sammanhanget, nämligen vilken kvalitet som vi kan erbjuda våra invånare. Att företag går med vinst är en nödvändig förutsättning för att de ska vilja investera i den offentliga verksamheten. Däremot är det viktigt att företagen kan leverera och då måste vi ställa höga krav på kvalitet. Det är där diskussionen ska vara, inte andelen procent i vinst, säger Karl Henriksson.

  En av de privata utförarna i Huddinge är Förskoleteamet Helianthus. De var även ett av företagen som Tv4 undersökte när de ville ta reda på vad ett vinsttak skulle betyda. Granskningen visade att i stort sett hela Helianthus rörelseresultat skulle ses som övervinst och inte komma företaget till del eftersom bolaget trots stor omsättning och därmed stor risk har ett litet insatt kapital.

  – I dag finns det sju förskolor i Huddinge som bedrivs av Helianthus. De är fullt fungerande och uppskattas av många Huddingebor, men de riskerar att försvinna om företaget efter ett vinsttak inte längre vill investera i sin verksamhet. Det skulle vara en stor förlust för kommunen och visar att regeringen har valt fel väg att gå, säger Karl Henriksson.