• Vinter-OS i Flottsbro kräver ny väg och spårväg

  Idag har Stockholms stads utredning om en eventuell ansökan om vinter-OS 2026 presenterat sitt förslag. Där ingår Flottsbro i Huddinge som en av de föreslagna anläggningarna.

  – Flottsbro är Stockholmsregionens största och bästa skidanläggning och jag är inte alls överraskad att den finns med som en del i Stockholms OS-förslag. Men ett OS i Flottsbro år 2026 kräver att Trafikverket och landstinget ser till att planerna för den nya vägförbindelsen Tvärförbindelse Södertörn och den nya tvärspårvägen Spårväg syd blir verklighet och att tidsplanerna skärps och hålls. Utan fungerande transportinfrastruktur är det omöjligt att genomföra OS-tävlingar i Flottsbro, säger Karl Henriksson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, bestämt.

  Förslaget om en OS-satsning i Flottsbro medför sannolikt också krav på stora investeringar i anläggningen, som idag ägs av det kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB.

  – Vi i Huddinge måste ta fram en långsiktig plan för vad vi vill med Flottsbro, en affärsplan. Det är den långsiktiga planen som måste vara vägledande för vilka investeringar som görs, inte någon enstaka skidtävling. Hur ska anläggningen utvecklas för att vara en attraktiv del i framtidens fritidsutbud i Stockholmsregionen? Hur behöver erbjudandet utvecklas för att anläggningens ekonomi ska gå ihop framöver, speciellt i ljuset av de klimatförändringar vi ser? Jag tror att det vore bra om Flottsbro blir ett eget bolag med en styrelse och ledning som är helt fokuserad på den här utvecklingen, säger Karl Henriksson, som själv har suttit i ägaren Huge Fastigheters styrelse i tolv år.

  De olympiska spelens ekonomi är en fråga som ofta debatterats och ifrågasatts.

  – För mig är det självklart att det inte är Huddinges skattebetalare som ska stå för kostnaderna eller risken om ett vinter-OS genomförs i Stockholm. Visst skulle det kunna vara spännande med ett OS men vi kommer aldrig att äventyra kvaliteten i förskolor, skolor och äldreomsorg för det här evenemanget eller något annat evenemang, konstaterar Karl Henriksson.