• Värna barn,äldre och sjuka !

  De partier som styr Jönköpings kommun har beslutat att under de kommande åren spara på vård i livets slutskede (Ekhagens gästhem), lägga ner äldreboenden samt under 2021 spara drygt 15 mnkr på grundskolan. Vi röstade emot!

  Jönköping ska vara en bra plats att växa upp på. Det ska kännas tryggt att åldras och när man är som allra mest skör och utsatt ska kommunens skyddsnät vara som starkast. Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för en god välfärd och ett ansvarsfullt förvaltande av skattepengarna.

  Kristdemokraterna vill:

  ✓Att besparingarna Ekhagens Gästhem (vård i livets slutskede) stoppas.

  ✓Att besluten om att lägga ner äldreboenden rivs upp.

  ✓Att äldreboendet Västerhäll renoveras så det kan drivas vidare tills ett nytt äldreboende i Tenhult står klart.

  ✓Att kommunen sätter ett mål som innebär att antalet äldreboendeplatser ska öka med 400 platser till 2032.

  ✓Att besparingarna på grundskolan under 2021 stoppas.

  ✓Att det sätts ett tak för barngruppernas storlek i förskolan.

  ✓Att föreningsbidragen tillfälligt höjs pga pandemin.

  ✓Att resurserna för att utreda förorenad mark ökas.

  ✓Att kommunen köper in mer mark för bostadsbyggande.

  För att finansiera våra förslag vill vi bland annat minska kommunens investeringskostnader, digitalisera mer kommunal verksamhet samt minska antalet kommunägda bilar.

  Vid frågor hänvisar vi till vårt kansli:

  jonkoping@kristdemokraterna.se 036-34 64 30 Kyrkogatan 14 553 16 Jönköping