• ANA lägger budget

  Den styrande koalitionen i ANA (Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet) presenterar nu sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022. Inom regionala utvecklingsområdet lyfter man fram ett antal prioriterade inriktningar och också aktiviteter tänkta att driva på utvecklingen i avsedd riktning.

  – När det gäller företagande och innovation vill vi verka för att länets företag i högre omfattning ska kunna tillvarata utv...

 • Budget 2020: Anropsstyrd trafik ska få fler att resa

  För att kunna öka andelen som reser kollektivt vill Kristdemokraterna och Koalition för Region Jönköpings län arbeta mer med anropsstyrd trafik under 2020. Sjukresorna ska bli smidigare. Inom miljödelen vill koalitionen satsa på bättre biologisk mångfald. Region Jönköpings län ska även ta större ansvar för lokalproducerad mat.

  Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgetdelen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) att lyfta fram värdet av smidig o...

 • Budget 2020: Mer nära vård och fokus på barn och unga

  Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in” och lätt kunna hänvisas till rätt vårdinstans. Äldre och kroniskt sjuka ska få bättre personlig kontakt med vården.

  Koalition för Region Jönköpings län...

 • Frisk får toppost i SKL

  – blir ordf. för SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg

  Mia Frisk (KD) nomineras till ett av SKL:s viktigaste uppdrag. På onsdag väljs regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län till ny ordförande för beredningen för primärvård och äldreomsorg.

  – Jag är otroligt stolt att ha fått partiets förtroende att leda den viktiga beredningen för primärvård och äldreomsorg. Den viktigaste uppgiften för beredningen är att jobba med omställningen till mer nära vård och säker...