• Motion till kommunfullmäktige: När onormalt blir normalt

  Motion till kommunfullmäktige När onormalt blir normalt

  Coronapandemin har berört oss alla. Ingen är opåverkad. Men vilka konsekvenser den får för våra liv skiljer sig åt. Pandemin har påverkat mångas hälsa, arbetsliv, relationer och sociala liv samt fritidssysselsättningar.

  För kommunens verksamheter har pandemin inneburit förändrade förutsättningar. Restriktioner har tvingat fram nya arbetssätt och i ökad utsträckning har digitala verktyg varit en del i lösningen.

  Redan tidigt...

 • Sätt äldrepolitiken i centrum igen

  Även om Sverige lägger stora resurser på äldreomsorgen, även om drygt åttio procent är nöjda med sitt äldreboende och nästan nittio procent är nöjda med sin hemtjänst, så finns stora problem som måste lösas. Coronakrisen har satt flera av dessa problem i blixtbelysning. Vi får aldrig låta stoltheten över det som åstadkommits skyla de brister som måste åtgärdas. Äldreomsorgen är sannerligen inte dålig i Sverige. Men den har brister. Brister ska inte gömmas. Brister ska upp till ytan och åtgär...
 • Värna barn,äldre och sjuka !

  De partier som styr Jönköpings kommun har beslutat att under de kommande åren spara på vård i livets slutskede (Ekhagens gästhem), lägga ner äldreboenden samt under 2021 spara drygt 15 mnkr på grundskolan. Vi röstade emot!

  Jönköping ska vara en bra plats att växa upp på. Det ska kännas tryggt att åldras och när man är som allra mest skör och utsatt ska kommunens skyddsnät vara som starkast. Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för en god välfärd och ett ansvarsfullt f...

 • Kristdemokraternas vitsippsris – till Cirkular Centre i Jönköping

  På fredagen den 6 november delade Kristdemokraternas kommundelsförening i Jönköping ut diplom och Vitsippspris till Circular Centre i Jönköping. Detta för att uppmärksamma och uppmuntra det arbete som Circular Centre gör för kvinnor som ofta har ett utanförskap till arbetsmarknaden men som genom detta arbete ökar sina möjligheter till ett innanförskap.

  Circular Centre har en styrelse om 11 ledamöter med Mariana Morosanu som ordförande och som här gör en behjärtansvärd insats helt ideel...

 • KD/M budget satsar på skola och äldreomsorg

  Nyligen presenterade Kristdemokraterna och Moderaterna sitt budgetförslag för Jönköpings kommun. Förslaget skiljer sig markant från det förslag den styrande koalitionen (S, L, C och MP) presenterade. De två största skillnaderna handlar om skola och äldreomsorg.

  När det kommer till skolan vill KD och M stoppa en besparing på 20,4 miljoner kronor, som mestadels skulle drabba grundskolan.

  Vad gäller äldreomsorgen handlar det om flera förslag från KD och M, t ex att tillsätta medel ...

 • Sluta undervärdera kvinnors hälsa

  Smärta, obehag, psykiskt lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Det beror på att kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor länge varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade. Det innebär i praktiken att kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa inte tagits på allvar. Det är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige.

  Visste du att ungefär 10 % av kvinnor har endometrios – och att det saknas botande behandling? Och att upp...

 • KD tar kommandot över vården från S

  Sverige står nu mittemellan två val. Det senaste valet som slutade med att två tidigare borgerliga partier valde att gå till vänsterblocket. Nästa val är vi kristdemokrater fast beslutna att ta makten från Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna och de som är villiga att stödja oss.

  Den nuvarande regeringen saknar den ledarskapsförmåga som Sverige så innerligt behöver för att fungera. Var finns ledarskapet när vårdköerna är all-time-high?

  Sverige hade rekordlånga vårdköer...

 • Punktbevaka gängkriminella

  Gång på gång har regeringen lovat att tvinga tillbaka våldet, krossa gängen och stoppa nyrekryteringen, men utan synbara resultat. Tvärtom eskalerar den grova kriminaliteten. Genom riksdagen har vi i oppositionen försökt tvinga regeringen till handling. 78 åtgärder mot gängbrottsligheten – varav 20 är inte ens påbörjade och 58 har inte avslutats. Nu föreslår Kristdemokraterna nya åtgärder för att få bukt med kriminaliteten. Att polisen måste få möjlighet att punktbevaka gängkriminella är ett...
 • Hellre riktiga Vätterstranden än konstgjord strand

  Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet den 17 juni ställde Hanns Boris, medlem i kommundelsföreningen tillika 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden, några frågor till Anders Samuelsson (C), rörande stranden som installerats på Trädgårdsgatan vid Sofiakyrkan. Hanns Boris första fråga handlade om Anders Samuelsson var nöjd med installationen. Uppenbarligen är det så, men Samuelsson hävdade att det varit si och så med kommunikationen.

  Hanns Boris hävdade då att kommunikationen inte fu...

 • Se Ebba i Tv4 Nyhetsmorgon

  Se Ebba Busch på TV4 Nyhetsmorgon, söndag 26/4 klockan 9.15 på morgonen och på TV4 Play.