• Hellre riktiga Vätterstranden än konstgjord strand

  Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet den 17 juni ställde Hanns Boris, medlem i kommundelsföreningen tillika 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden, några frågor till Anders Samuelsson (C), rörande stranden som installerats på Trädgårdsgatan vid Sofiakyrkan.
  Hanns Boris första fråga handlade om Anders Samuelsson var nöjd med installationen. Uppenbarligen är det så, men Samuelsson hävdade att det varit si och så med kommunikationen.

  Hanns Boris hävdade då att kommunikationen inte fungerat alls:
  -Parkeringsavdelningen, som blivit av med 19 parkeringsplatser, kände inte till det.
  -Näringsidkarna i anknytning till installationen visste inget.
  -Funktionshinderorganisationerna hade inte heller informerats.

  På detta hade Samuelsson inget bra svar att ge utan talade enbart vidare om vilken succé denna sommargågata är och att den nu förlängts…
  Det är inte rimligt att denna typ av satsningar inte förankras bättre och frågan är ju om det är detta vi ska lägga skattemedel på vid den här tidpunkten när covid-19 redan tär på den kommunala plånboken.
  Den som är intresserad kan själv gå in och se Hanns Boris frågor och vilka svar han fick:

  https://jonkopingplay.screen9.tv/media/uQVKuEMClu6uqB4p1-xc2g/17-juni-2020
  (32 minuter in i sändningen, under punkt 8)