• Nomineringar till nämnder i Jönköpings kommun klara

  För en tid sedan fattade Kristdemokraterna i Jönköpings kommun beslut om vilka personer som är nominerade till nämnder som partiets företrädare i nämnder och styrelser.De aktuella namnen speglar ”en bra blandning av förnyelse och rutin”, konstaterar Simon Rundqvist som varit sammankallande i nomineringskommittén.

  – Det är många som vill engagera sig i kristdemokraterna, och vi har haft många bra namn att välja mellan. Vi är glada att vi få till en sådan bredd, både vad gäller bakgrund, ålder, kön, yrken och erfarenhet, säger Rundquist.

  Sedan tidigare är det klart att Andreas Sturesson fortsätter som kommunalråd, nu i opposition och med uppdraget att vara andre vice ordförande i kommunstyrelsen och i Rådhus AB. Cecilia Hjorth Attefall nomineras som gruppledare, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, andre vice ordförande i personalutskottet och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

  Hanns Boris kliver in i rollen som andre vice ordförande i tekniska nämnden. Till motsvarande roll i socialnämnden nomineras Carl Cunningham, och som äldrenämndens andre vice ordförande lyfter partiet fram Björn Engvall. Som andre vice ordförande i valnämnden nomineras Ewa Nilsson.

  Utöver Sturesson och Hjorth Attefall nomineras Margareta Strömberg till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Till ersättare nomineras Hanns Boris och Carl Cunningham. Till de kommunala bolag där KD har posten som andre vice ordförande nomineras Anna Holmén (Högskolefastigheter AB), Fredrik Jutnäs (Vätterhem AB) och Mariana Morosanu (Junehem AB).

  Kjell Dahlström blir ordförande i Kommunrevisionen, och sedan tidigare är Anders Hulusjö vald till andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

  Namnen finns tillgängliga här.