• Motion till kommunfullmäktige: När onormalt blir normalt

  Motion till kommunfullmäktige När onormalt blir normalt

  Coronapandemin har berört oss alla. Ingen är opåverkad. Men vilka konsekvenser den får för våra liv skiljer sig åt. Pandemin har påverkat mångas hälsa, arbetsliv, relationer och sociala liv samt fritidssysselsättningar.

  För kommunens verksamheter har pandemin inneburit förändrade förutsättningar. Restriktioner har tvingat fram nya arbetssätt och i ökad utsträckning har digitala verktyg varit en del i lösningen.

  Redan tidigt...

 • Lägg inte ner fler äldreboenden i Jönköpings kommun

  Alla äldre är värdefulla i samhällsgemenskapen. Inte minst representerar de en mångårig livserfarenhet som bör tas tillvara. För oss Kristdemokrater är det självklart att alla människor ska åldras med värdighet även då man är i behov av hjälp.

  Det är därför illavarslande att de styrande partierna i Jönköpings kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) lägger ner boenden.

  Vi Kristdemokrater har i kommunfullmäktige röstat emot nedläggningarna!

  ...

 • Värna barn,äldre och sjuka !

  De partier som styr Jönköpings kommun har beslutat att under de kommande åren spara på vård i livets slutskede (Ekhagens gästhem), lägga ner äldreboenden samt under 2021 spara drygt 15 mnkr på grundskolan. Vi röstade emot!

  Jönköping ska vara en bra plats att växa upp på. Det ska kännas tryggt att åldras och när man är som allra mest skör och utsatt ska kommunens skyddsnät vara som starkast. Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för en god välfärd och ett ansvarsfullt f...

 • Kristdemokraternas vitsippsris – till Cirkular Centre i Jönköping

  På fredagen den 6 november delade Kristdemokraternas kommundelsförening i Jönköping ut diplom och Vitsippspris till Circular Centre i Jönköping. Detta för att uppmärksamma och uppmuntra det arbete som Circular Centre gör för kvinnor som ofta har ett utanförskap till arbetsmarknaden men som genom detta arbete ökar sina möjligheter till ett innanförskap.

  Circular Centre har en styrelse om 11 ledamöter med Mariana Morosanu som ordförande och som här gör en behjärtansvärd insats helt ideel...

 • KD/M budget satsar på skola och äldreomsorg

  Nyligen presenterade Kristdemokraterna och Moderaterna sitt budgetförslag för Jönköpings kommun. Förslaget skiljer sig markant från det förslag den styrande koalitionen (S, L, C och MP) presenterade. De två största skillnaderna handlar om skola och äldreomsorg.

  När det kommer till skolan vill KD och M stoppa en besparing på 20,4 miljoner kronor, som mestadels skulle drabba grundskolan.

  Vad gäller äldreomsorgen handlar det om flera förslag från KD och M, t ex att tillsätta medel ...

 • Hellre riktiga Vätterstranden än konstgjord strand

  Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet den 17 juni ställde Hanns Boris, medlem i kommundelsföreningen tillika 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden, några frågor till Anders Samuelsson (C), rörande stranden som installerats på Trädgårdsgatan vid Sofiakyrkan. Hanns Boris första fråga handlade om Anders Samuelsson var nöjd med installationen. Uppenbarligen är det så, men Samuelsson hävdade att det varit si och så med kommunikationen.

  Hanns Boris hävdade då att kommunikationen inte fu...

 • Kristdemokraterna o Moderaterna presenterar budget för Jönköpings kommun 2019-22

  TRYGGHET, RESPEKT OCH FRAMTIDSTRO

  I programmet beskriver vi hur vi vill bygga ut förskolan, skolan och äldreomsorgen. Hur vi vill förändra trafiksituationen, åstadkomma ett ökat bostadsbyggandet, minska vår klimatpåverkan och hur skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt. Och mycket, mycket mer.

  Du kan läsa programmet i sin helhet här:

  https://kd.nu/jkpg/prg201922/

 • Nomineringar till nämnder i Jönköpings kommun klara

  För en tid sedan fattade Kristdemokraterna i Jönköpings kommun beslut om vilka personer som är nominerade till nämnder som partiets företrädare i nämnder och styrelser.De aktuella namnen speglar ”en bra blandning av förnyelse och rutin”, konstaterar Simon Rundqvist som varit sammankallande i nomineringskommittén.

  – Det är många som vill engagera sig i kristdemokraterna, och vi har haft många bra namn att välja mellan. Vi är glada att vi få till en sådan bredd, både va...