• Sätt äldrepolitiken i centrum igen

  Även om Sverige lägger stora resurser på äldreomsorgen, även om drygt åttio procent är nöjda med sitt äldreboende och nästan nittio procent är nöjda med sin hemtjänst, så finns stora problem som måste lösas. Coronakrisen har satt flera av dessa problem i blixtbelysning. Vi får aldrig låta stoltheten över det som åstadkommits skyla de brister som måste åtgärdas. Äldreomsorgen är sannerligen inte dålig i Sverige. Men den har brister. Brister ska inte gömmas. Brister ska upp till ytan och åtgär...
 • Sluta undervärdera kvinnors hälsa

  Smärta, obehag, psykiskt lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Det beror på att kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor länge varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade. Det innebär i praktiken att kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa inte tagits på allvar. Det är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige.

  Visste du att ungefär 10 % av kvinnor har endometrios – och att det saknas botande behandling? Och att upp...

 • Punktbevaka gängkriminella

  Gång på gång har regeringen lovat att tvinga tillbaka våldet, krossa gängen och stoppa nyrekryteringen, men utan synbara resultat. Tvärtom eskalerar den grova kriminaliteten. Genom riksdagen har vi i oppositionen försökt tvinga regeringen till handling. 78 åtgärder mot gängbrottsligheten – varav 20 är inte ens påbörjade och 58 har inte avslutats. Nu föreslår Kristdemokraterna nya åtgärder för att få bukt med kriminaliteten. Att polisen måste få möjlighet att punktbevaka gängkriminella är ett...
 • Skärp straffen för vålds-och sexualbrott

  Brottsoffret måste få upprättelse när ett brott har skett. Att så få vålds- och sexualbrott klaras upp är ett svek mot de som utsätts och mot de som vågar anmäla.

  Vi behöver fler poliser och skärpta straff för vålds- och sexualbrott.

  ✔️Vi vill höja minimistraffet för våldtäkt till tre års fängelse och vi vill att utvisning ska utdömas redan vid sex månaders fängelse.

  ✔️Vi vill återupprätta de särskilda sexualbrottsgrupperna som försvunnit från polisen, när resurserna gått...

 • Missa inte Ebba Busch Thor ikväll i Aktuellt!

  För ett år sen fann Socialdemokraterna ännu ett sätt att klamra sig fast vid makten. Se Ebba Busch Thor debattera Januariöverenskommelsen ett år mot inrikesminister Mikael Damberg (S) ikväll!

 • Löfven har inte sett vårdkön

  Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. Vårdköerna växer och så kan vi inte ha det. Nästan 140 000 personer har stått olagligt länge i kö. Vem vågar lita på ett samhälle där vården inte erbjuds när man behöver den? Vårdköerna måste kortas, men regeringen blundar och utvecklingen går åt fel håll i många regioner.

  Med kristdemokrater istället för socialdemokrater i regeringen skulle du kunna lita på att vården hamnar i fokus. Problemen inom sjukvården går att lösa. M...

 • Kristdemokraternas förhållningssätt i en ny parlamentarisk situation

  Foto: Kristdemokraterna

  Den 11 Januari förändrades Sverige politiska landskap i grunden. Alliansen, det samarbetsprojekt mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som funnits sedan 2004 och som regerade landet mellan 2006 och 2014,avvecklades. I tomrummet som uppstått efter Alliansen har vi kristdemokrater tvingats att tänka i nya banor.

  Hur kan vi nå bästa möjliga genomslag för kristdemokratisk politik och därmed bäst företräda de...

 • Kristdemokraterna vill se fler poliser i Jönköping

   

  Polisbristen märks även här i Jönköping. Vi kristdemokrater föreslår att det skulle det kunna bli 140 fler poliser här. Det skulle förstärka den vanliga utryckningsverksamheten men även områdespolisen som jobbar förebyggande, säger riksdagsledamot Andreas Carlson (kd)

  Vi öppnar för att kommunerna ska kunna påverka hur många poliser som finns på orten, genom att medfinansiera fler poliser. Mitt perspektiv är att det är staten som har ansvaret för att polisen är rätt dimens...