• Kristdemokraternas förhållningssätt i en ny parlamentarisk situation

  Foto: Kristdemokraterna

  Den 11 Januari förändrades Sverige politiska landskap i grunden. Alliansen, det samarbetsprojekt mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som funnits sedan 2004 och som regerade landet mellan 2006 och 2014,avvecklades. I tomrummet som uppstått efter Alliansen har vi kristdemokrater tvingats att tänka i nya banor.

  Hur kan vi nå bästa möjliga genomslag för kristdemokratisk politik och därmed bäst företräda de...

 • Kristdemokraterna vill se fler poliser i Jönköping

   

  Polisbristen märks även här i Jönköping. Vi kristdemokrater föreslår att det skulle det kunna bli 140 fler poliser här. Det skulle förstärka den vanliga utryckningsverksamheten men även områdespolisen som jobbar förebyggande, säger riksdagsledamot Andreas Carlson (kd)

  Vi öppnar för att kommunerna ska kunna påverka hur många poliser som finns på orten, genom att medfinansiera fler poliser. Mitt perspektiv är att det är staten som har ansvaret för att polisen är rätt dimens...