• Lägg inte ner fler äldreboenden i Jönköpings kommun

    Alla äldre är värdefulla i samhällsgemenskapen. Inte minst representerar de en mångårig livserfarenhet som bör tas tillvara. För oss Kristdemokrater är det självklart att alla människor ska åldras med värdighet även då man är i behov av hjälp.

    Det är därför illavarslande att de styrande partierna i Jönköpings kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) lägger ner boenden.

    Vi Kristdemokrater har i kommunfullmäktige röstat emot nedläggningarna!

    Under de kommande tio åren kommer antalet äldre bli betydligt fler och behovet av äldreboendeplatser kommer att öka.  Ska det kännas tryggt att åldras i Jönköping måste tillgången på äldreboendeplatser vara god.

    Därför behöver vi bygga fler äldreboenden samt stoppa det beslut om nedläggning som de styrande partierna fattat beslut om!