• Kristdemokraterna vill se fler poliser i Jönköping

     

    Polisbristen märks även här i Jönköping. Vi kristdemokrater föreslår att det skulle det kunna bli 140 fler poliser här. Det skulle förstärka den vanliga utryckningsverksamheten men även områdespolisen som jobbar förebyggande, säger riksdagsledamot Andreas Carlson (kd)

    Vi öppnar för att kommunerna ska kunna påverka hur många poliser som finns på orten, genom att medfinansiera fler poliser. Mitt perspektiv är att det är staten som har ansvaret för att polisen är rätt dimensionerad.

    Även vårt kommunalråd Andreas Sturesson medverkade vid pressträffen. En förstärkt polis är nödvändigt men inte tillräckligt för att långsiktigt minska kriminaliteten och öka tryggheten. Den otrygghet människor upplever är också en värderingskris. Goda värderingar är grunden för ett tryggt samhälle. Det är när de goda värderingarna trycks tillbaka som kriminaliteten frodas, säger Sturesson.