• Sluta undervärdera kvinnors hälsa

  Smärta, obehag, psykiskt lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Det beror på att kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor länge varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade.
  Det innebär i praktiken att kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa inte tagits på allvar. Det är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige.

  Visste du att ungefär 10 % av kvinnor har endometrios – och att det saknas botande behandling? Och att uppskattningsvis 15 % av fertila kvinnor i Sverige beräknas lida av PCOS men att många är odiagnostiserade och därför inte får behandling?
  Därför är vi idag stolta över att kunna presentera KD:s förslag om att inrätta ett nationellt forskningsprogram på kvinnors hälsa och särskilt kvinnosjukdomar.

  Forskningsprogrammet ska stimulera forskning om sjukdomar, skador och besvär som drabbar främst kvinnor så som PMS/PMDS, klimakteriebesvär, endometrios, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), och lipödem. Dessutom ska forskningsprogrammet stimulera forskning kring infertilitetsproblematik, förlossningsskador, missfall och dödfödda barn. Och kvinnors hälsa under en graviditet, förlossning samt eftervård.

  För kvinnor förtjänar bättre.
  Läs mer om vårt förslag här: https://kd.nu/pm_jamstalldvard.pdf