• Motion om beställningstrafiken i Värnamo

  Vid Värnamo kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-28, lämnade Bengt Sandolf (Kristdemokraterna) in följande motion:


  Motion till Värnamo kommunfullmäktige 2002-02-28

  Beträffande beställningstrafiken i Värnamo

  Bussen som man beställer när man behöver den, kan den bli verklighet här i Värnamo även på helgerna?

  Bussen som går i helgtrafik skulle kunna vara tillgänglig även för de personer som inte har färdtjänst. Det är angeläget att det finns en möjlighet att kunna besöka olika samlingar, kyrkor eller någon på sjukhuset. t.ex.

  Det talas så mycket om att göra Värnamo till en trivsammare stad och då kunde tillgång till en busslinje vara en del i att göra Värnamo mer attraktivt.

  Vårt förslag är

  att kommunen gör en undersökning vad det skulle kosta att köra beställningstrafiken även på lördagar och söndagar.

  Värnamo 26 febr. 2002

  Kristdemokraterna
  gm Bengt Sandolf