• Camilla ny ordförande!

  Avgående ordförande Christer Fjordevik får blommor som tack för sin insats av nyvalde ordföranden Camilla Rinaldo Miller. (Foto: Håkan Johansson)

  Avgående ordförande Christer Fjordevik får blommor som tack för sin insats av nyvalde ordföranden Camilla Rinaldo Miller. (Foto: Håkan Johansson)

  Efter fyra år som ordförande tackade Christer Fjordevik för sig och lämnade över klubban till Camilla Rinaldo Miller. Penilla Gunther talade sig varm för att försvara människovärdet och skapa goda villkor för en livskraftig besöksnäring.

  Närmare 30 kristdemokrater samlades till årsmöte på träffpunkt Vråen måndagen den 4 mars. Gäster vid årsmötet var Paul Martin, singer songwriter från Värnamo, som smälte allas hjärtan med sina personliga och livsnära visor. Annelie Hermansson berättade om verksamheterna på träffpunkt Vråen. Även riksdagsledamot Penilla Gunther (KD) från Trollhättan som besökt besöksmål Värnamo under dagen gästade årsmötet.

  – Kristdemokrati handlar i grunden om det unika och okränkbara människovärdet, slog hon fast i sitt tal. Det måste alltid försvaras, inte minst idag när rasism och främlingsfientlighet breder ut sig allt mer.

  – Den vanliga turisten omsätter en tredjedel av vad en mötesbesökare gör, som deltar på en konferens, fortsatte Penilla med anledning av att hon och Kristdemokraterna nyligen, som första parti, har presenterat ett dokument för hela besöksnäringen, ”Besök och möten”, med förslag på utveckling av Sveriges mest växande näringsgren.

  – Men det förutsätter för båda, att det finns aktiviteter, mat, logi och resemöjligheter till och från orten på ett bra sätt. Värnamo är en kommun som har många stora besöksmål och möjligheter att ta emot både turister som reser på sin fritid, som konferens- och kongressgäster som reser för arbete och uppdrag.

  Efter fika startade årsmötesförhandlingarna. Mötets ordförande, Christer Fjordevik, presenterade styrelsens verksamhetsberättelse, som tog upp avdelningens arbete med att synas på sta’n, framför allt på marknadsdagar.

  Värnamo fick under året finbesök av ministrar och riksdagspolitiker som Maria Larsson, Stefan Attefall, Irene Oskarsson, Mats Odell och Yvonne Andersson. Andreas Carlson, tillika distriktsordförande, besökte Värnamo för att introducera avdelningens stora föreningsupprop mot föreningsmomsen.

  Vitsippspriset 2012 gick till AnnSofie Björhag och arbetet med de glömda barnen. Medlems­antalet var vid årsskiftet 254.

  Gruppledaren i Kristdemokraternas fullmäktigegrupp, Camilla Rinaldo Miller, rapporterade om ett intensivt verksamhetsår med värdegrundsarbete och samverkansutredning som viktiga fokusområden.

  Så kom den stora skrällen på årsmötet. Christer Fjordevik lämnar posten som ordförande som han haft sedan 2009 och i hans ställe valde årsmötet Camilla Rinaldo Miller till ordförande och till vice ordförande – Christer Fjordevik.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Gunnar Crona, Håkan Johansson, Mario Mikulic, Gunnel Youngström och Torbjörn Eriksson.

  Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Christer Fjordevik, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall och Xhilda Bushati (fyllnadsval 1 år) är valda till årsmötet 2014.

  Leif Bäckrud, Lena Freij, Peter Jonsson, Marianne Svensson, Lars-Evert Jonsson och Monica Johnsson valdes till ersättare i styrelsen.

  Eftersom det är stort valår 2014 utsåg avdelningen även en nomineringskommitté och en valledargrupp.

  Fler besök i Värnamo! Välkommen till årsmöte på måndag klockan 18 – på Träffpunkt Vråen! Tal: Penilla Gunther (KD). Sång: Paul Martin. Kristdemokraterna

  Annelie Hermansson berättade om verksamheterna på träffpunkt Vråen. (Foto: Håkan Johansson)

  Annelie Hermansson berättade om verksamheterna på träffpunkt Vråen. (Foto: Håkan Johansson)

  Riksdagsledamot Penilla Gunther (KD) besökte årsmötet i Värnamo och talade bland annat om kristdemokratins kärna – människovärdet. (Foto: Håkan Johansson)

  Riksdagsledamot Penilla Gunther (KD) besökte årsmötet i Värnamo och talade bland annat om kristdemokratins kärna – människovärdet. (Foto: Håkan Johansson)

  Årsmötets gästartist Paul Martin framförde egna och andras visor som berörde på djupet. (Foto: Håkan Johansson)

  Årsmötets gästartist Paul Martin framförde egna och andras visor som berörde på djupet. (Foto: Håkan Johansson)

  Verksamhetsberättelse 2012 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo

  Fullmäktigegruppen har under 2013 varit Christer Fjordevik (Kfs ordf) Camilla Rinaldo Miller ( gruppledare ) Gunnar Crona ( vice gruppledare ) Leif Bäckrud, Stig Claesson, Lena Freij, Ibrahim Candemir och Arnold Carlzon.

  Vi som har fått förtroendet att representera partiet i fullmäktige försöker vid varje tillfälle tala så att Kristdemokraternas politik blir hörd och tillämpad i vår kommun.

  Valfrihet inom vården är bara ett exempel på det.

  Självklart jobbar vi med att ha stöd ifrån alliansen då det är viktigt när vi snart går mot valtider.

  Vår ordförande gör ett utmärkt jobb.

  Nu lägger vi ytterligare ett år bakom oss med mycket vånda inför framtiden och kommunens ekonomi, som trots tuffa tider fortfarande ser stabil ut. Dock gäller att vi håller en ansvarsfull linje då det gäller kommunens finanser.

  Vi tror på tillväxt och utveckling för Värnamo kommun.

  Bredaryd den 3 mars 2013

  För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Camilla Rinaldo Miller