• Karin Rylander årets kristdemokrat i Värnamo

  Gunnar Crona överlämnar den första utmärkelsen Årets kristdemokrat i Värnamo till Karin Rylander. (Foto: Arnold Carlsson)

  För första gången delade Kristdemokraterna Värnamo ut ett pris till Årets kristdemokrat i Värnamo under kvällens årsmöte. Det var Karin Rylander som fick utmärkelsen för sina mångåriga insatser för de små och tysta i samhället, men kanske främst för sitt arbete för trygghetsboende. Gunnar Crona valdes till ordförande och Håkan Johansson till ny vice ordförande.

  Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo har hållit årsmöte på Kafferepet i kväll. Avdelningens egna gruppledare i Kommunfullmäktige bredarydsbon Camilla Rinaldo Miller var årsmötestalare.

  – Nu är det snart dags för kommun och landstingsdagar, inledde Camilla. Detta kommer att bli 2 inspirerande och upplyftande dagar inför valet.

  – Alf Svensson sade ”gör familjen viktigare än polis och straff i valet”, fortsatte hon. Jag menar att det är fyra områden vi ska fokusera på inför valet. Det är familj, äldre, trygghet och miljö. Vi vill ta ansvar för kommande generationer. Det gör vi bäst genom att satsa på familjerna och miljön, tryggheten och de äldre.

  – Tillsammans kan vi lyfta partiet både lokalt och på riksplanet! sade Camilla Rinaldo Miller till slut. Kristdemokraterna behövs i Värnamo kommun, i Jönköpings län och i Riksdagen. Låt oss jobba för att vi ska få fler mandat efter nästa val. Tillsammans gör vi skillnad!

  Efter Camilla tog Kristdemokraternas värnamoordförande Gunnar Crona till orda:

  – I kväll ska vi göra något för första gången, sade han lite hemlighetsfullt. Vi ska dela ut en alldeles nyinstiftad utmärkelse, nämligen Årets kristdemokrat i Värnamo och det är…

  – Karin Rylander har under många år engagerat sig i Kristdemokraterna Värnamo och bidragit med såväl goda idéer som praktiska insatser. Framför allt så har hon sett de små och hört de tysta som alltför ofta glöms bort i vårt samhälle. På senare år har detta engagemang manifesterats i hennes outtröttliga arbete med att förverkliga socialt boende för äldre, trygghetsboende, i Värnamo kommun.

  Efter fika med semlor var det dags för årsmötesförhandlingar. Årsmötets höjdpunkt skulle ju vara nomineringsstämman med fastställande av valsedlar i årets val till Kommunfullmäktige. Nomineringskommittén lade fram sitt förslag till valsedel. Då tyckte årsmötet att det fattades några namn. Dessutom ville det ha ytterligare en valsedel med enbart kandidaterna från kommunen utanför Värnamo stad. Därför beslutade årsmötet att överlämna åt styrelsen att komplettera nomineringskommitténs förslag och presentera färdiga valsedlar vid ett senare tillfälle.

  Ur styrelsens verksamhetsberättelse kunde årsmötets ordförande Gunnar Crona läsa om ett verksamhetsår då familjen Ha fick ta emot Vitsippspriset för att de uppvisat ett osedvanligt stort entreprenörskap genom att med vår kommun som bas driva en populär asiatisk restaurangkedja som nu är etablerad i hela landet. Partiavdelningen i Värnamo har även arrangerat temasamlingar med kunniga talare om aktuella ämnen under namnet Kristdemokratiskt Forum. Man har även ordnat marknadsaktiviteter, våffelservering och en Elviskväll.

  Från kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse kunde gruppledaren Camilla Rinaldo Miller läsa om ett engagerat debattår med många kristdemokrater i Kommunfullmäktiges talarstol. Den kristdemokratiske kommunfullmäktigeordföranden Christer Fjordevik har gjort sammanträdena intressanta och skapat ett gott debattklimat. Nu stänger vi verksamhetsåret för 2017 och ser framåt emot kommande valår.

  Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 13 personer. Gunnar Crona valdes till ordförande och Håkan Johansson till ny vice ordförande.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall och Xhilda Bushati.

  Årsmötet gjorde även ett fyllnadsval på ett år av Margareta Svensson och Sanja Mikulic.

  Gunnel Youngström, Lena Freij och Christer Fjordevik är valda till årsmötet 2019.

  Utöver detta valde årsmötet även nomineringskommitté, valledare och många andra funktionärer. Medlemsavgiften fastställdes till 180 kronor (150 kronor för studerande och pensionärer). Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2018 antogs. Vi årets slut hade partiavdelningen 207 medlemmar.


  Läs mer från årsmötet

  [2017 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo]

  [Verksamhetsberättelse 2017 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo]  2017 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo

  Verksamhetsåret inleddes med årsmöte på Kafferepet. Vid årsmötet hade vi besök av Lars Thunberg som är kommunalråd för Kristdemokraterna i Helsingborg. Lars är ordförande i FAH – Kommunerna och Miljön och i Kristdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp. Vid årsmötet talade Lars om de miljösatsningar som Kristdemokraterna föreslår.

  Kristdemokraternas vitsippspris delades ut den 14 februari till familjen Ha. Familjen fick priset för att de uppvisat ett osedvanligt stort entreprenörskap genom att med vår kommun som bas driva en populär asiatisk restaurangkedja som nu är etablerad i hela landet.

  I april hade vi ett uppskattat medlemsmöte då Torbjörn Eriksson berättade om sitt arbete för Läkarbanken.

  På marknaden, slåttalördag i juli bjöd vi på välsmakande våfflor med hjälp av seniorernas våffelvagn.

  I augusti var vi med på Bredaryds marknad. Där fick marknadsbesökarna del av aktuell information om vår politik. Vi hade också ett välbesökt medlemsmöte i slutet av augusti. Detta möte var förlagt till Värnamo sjukhus och Torbjörn Eriksson hade arrangerat en visning av den nya supermoderna operationsavdelningen.

  En kväll i oktober arrangerades ett forum för att utveckla våra kompetenser i att för att föra ut politik på sociala medier. Kvällen leddes på ett utmärkt sätt av Håkan Johansson och Stina Sinclair.

  Årets höstfest som arrangerades tillsammans med seniorförbundet var välbesökt och förlagt till Hela Människans lokal i f.d. Frälsningsarmén. Vid höstfesten fick vi en hälsning från vår riksdagsman Andreas Carlson och vi fick medryckande musikunderhållning av ”Elvis” Ehrling Lundberg.

  På julmarknaden i december bjöd vi på glögg och delade ut aktuellt politiskt material.

  Vi årets slut var vi 207 medlemmar i partiavdelningen.

  Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året.

  Värnamo den 29 januari 2018
  Gunnar Crona
  Ordförande, Kristdemokraterna Värnamo


  Verksamhetsberättelse 2017 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo

  Fullmäktigegruppen 2017 har varit Christer Fjordevik (KF:s ordf.), Camilla Rinaldo Miller (gruppledare), Gunnar Crona (vice gruppledare), Monica Johnsson, Lena Freij, Xhilda Bushati, Stig Claesson, Arnold Carlzon och Patrik Ekwall (ordinarie ledamöter och ersättare).

  Kristdemokraternas representanter i fullmäktige har aktivt deltagit i debatterna. Det är ett bra sätt föra fram partiets politik. Detta gäller både ordinarie ledamöter såväl som ersättare.

  Under fullmäktigeåret har flera beslut fattats där visionen att kommunen ska vara 40 000 invånare 2035 varit i fokus. Värnamo ska vara den mänskliga tillväxtkommunen och Kristdemokraternas representanter i fullmäktige har verkat för att det ska bli extra synligt.

  I debatterna har även våra ordföranden i olika nämnder på ett mycket bra sätt, talat för en Kristdemokratisk politik och verkligen representerat partiet väldigt positivt.

  Kommunfullmäktiges ordförande har även detta år jobbat för att göra mötena intressanta och hålla ett gott debattklimat, vilket han gjort bra.

  Stolt över vårt partis representanter i fullmäktige som aldrig missar en chans att tala om var vi står och vad partiet vill.

  Nu stänger vi verksamhetsåret för 2017 och ser framåt emot kommande valår. Där vi som förtroendevalda ska fortsätta att verka för medborgarnas bästa och kämpa för Kristdemokraterna i Värnamo kommun

  Bredaryd 30/1 2018
  För kristdemokraternas fullmäktigegrupp
  Camilla Rinaldo Miller
  Gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo