• Årsmöte med LSS och utanförskap

  Årsmöte med LSS och utanförskap. Ett dignande bord fyllt med mingelvänliga godsaker. (Foto: Håkan Johansson)

  Kvällens årsmöte med LSS och utanförskap för Kristdemokraterna Värnamo fick besök av riksdagsledamoten Pia Steensland. Hon berättade inspirerande om sitt arbete med LSS. Vitsippspriset 2020 delades också ut och det gick till Hela Människan – LP Finnveden. Gunnar Crona valdes till ordförande och Håkan Johansson till ny vice ordförande.

  Årsmöte med LSS och utanförskap

  I kväll höll Krisdemokraternas partiavdelning i Värnamo kommun årsmöte i Hela Människan – LP Finnvedens lokal. Värnamobördiga riksdagsledamoten Pia Steensland besökte årsmötet och inspirerade alla med berättelsen om sitt arbete i Socialutskottet.

  – Kristdemokraterna påverkar lagstiftningen, bland annat inom LSS, och förbättrar därmed livet för många människor, sade hon bland annat. Nyckeln till framgång är att ta vara på bra förslag och samarbeta med alla som vill samma sak.

  När Pia var färdig fick föreståndare Dan Lindau möjlighet att presentera den vuxenverksamhet som Hela Människan LP Finnveden bedriver i Värnamo kommun.

  – Vi möter människor som lever i utanförskap och som har det krångligt i sina liv på olika sätt, sade han bland annat.

  Knappt hade Dan hunnit sluta sin presentation förrän Gunnar Crona, ordförande för Kristdemokraterna Värnamo steg fram och tog över mikrofonen.

  – Vi vill ge Vitsippspriset 2020 till Hela Människan LP Finnveden och dess vuxenverksamhet. Motiveringen för priset är personalens stora engagemang i sitt arbete för samhällets mest utsatta och den välkomnande atmosfär de skapar för stunder av samvaro dagligen i öppet café.

  Efter detta var det så dags för fika – ett dignande bord fyllt med mingelvänliga godsaker. Därefter tog Gunnar Crona, ordförande i partiavdelningen, över rodret och inledde årsmötet.

  I styrelsens verksamhetsberättelse beskrevs ett verksamhetsår med kickoff och utbildningar för nyvalda politiker. Vid årsmötet, som gästades av Andreas Carlson, delades även Vitsippspriset ut. Det gick till Sofia Elmgren fån Rydaholm för hennes arbete med projektet Unga internationella vänner. Året präglades av valet till EU-parlamentet och i samband med det fick vi besök av toppkandidaten David Lega, som senare blev vald till EU-parlamentariker. Under år 2019 har vi även hunnit med ett antal medlemsmöten, kampanjaktiviteter och att stå värd för Jönköpings partidistrikts höstkonvent som vi förlade till Gummifabriken.

  Från kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse kunde gruppledaren Håkan Johansson läsa om en rivstart på den nya mandatperioden med kickoff i Arken. Gruppen har hållit 11 protokollförda gruppmöten under året och utöver det har kommunfullmäktigeledamöterna samlats till part- och alliansgruppmöten vid 11 tillfällen. De förtroendevalda deltog förtjänstfullt i arbetet inför EU-valet. Vidare har gruppen tagit fram en plan för att förverkliga så mycket som möjligt av partiets vallöften under mandatperioden.

  Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 12 personer. Gunnar Crona valdes till ordförande och Håkan Johansson till vice ordförande.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall och Xhilda Bushati.

  Gunnel Youngström, Lena Freij, Christer Fjordevik, Margareta Svensson och Sanja Mikulic är valda till årsmötet 2021.

  Utöver detta valde årsmötet även nomineringskommitté, valledare och många andra funktionärer. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2020 antogs. Vid årets slut hade partiavdelningen 206 medlemmar.


  Läs mer från årsmötet

  [2019 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo]

  [Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2019]

  [Läs om utdelningen av Vitsippspriset 2020]  2019 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo

  Verksamhetsåret inleddes med en kick off den 14 januari i Arken för alla förtroendevalda som representerar oss i styrelser och nämnder i kommunen. Samlingen leddes av Camilla Rinaldo Miller och Håkan Johansson. Vårt kommunala valprogram gicks igenom och det var information om Navet i first class.

  Den 2 februari deltog ett antal av våra medlemmar i en regional politikerutbildning i Nässjö som

  Den 18 februari hade vi årsmöte och gästades av vår riksdagsman i länet Andreas Carlsson. I samband med årsmötet delade vi ut vitsippspriset som i år gick till Sofia Elmgren fån Rydaholm för sitt arbete i projektet Unga internationella vänner, ett arbete som har varit ett projekt för att stärka integrationen i kommunen.

  I april arrangerades ett uppskattat medlemsmöte på Hotell Scandic. Ämnet för kvällen var den nya översiktsplanen som presenterades av tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Presentationen gav upphov till ett stort antal frågor och samtal bland åhörare och med presentatörer.

  I maj fokuserades lokalavdelningens arbete på EU-valet och vi var ute på stan på lördagarna och fokuserade under denna period också på facebook kampanj. Den 10 maj hade vi besöka EU-kandidaten David Lega. Vi arrangerade en after work på Scandic som var välbesökt och David presenterade sina viktiga frågor som han kommer att arbeta med i EU om han blir vald. En populär besökare vid samlingen var Kennet Åkesson från Värnamo som varit Davids simtränare.

  Den 21 oktober hade vi medlemsmöte på den nya Exposkolan. Vi gjorde en rundvandring på skolan under ledning av skolans rektor Anna Skärin och hon informerade aven om skolans verksamhet. Kvällens talare var riksdagsman Michael Anefur som gav sin bild av riksdagsarbetet och aktuella frågor.

  Distriktets höststämma avhölls i Värnamo på Gummifabriken. I samband med stämman fanns två valbara seminarier som man kunde besöka. Seminarierna leddes av Stefan Attefall och Acko Ankarberg.

  I december var ute på stan och bjöd på glögg och pepparkaka.

  Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året och vi var 206 medlemmar den 31 januari 2019.

  Värnamo den 10 februari 2020
  Gunnar Crona
  Ordförande, Kristdemokraterna Värnamo


  Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2019

  Kristdemokraternas förtroendevalda har till uppgift att med principprogrammet, valprogrammet och det kommunala handlingsprogrammet som grund verka för att genomföra de kristdemokratiska idéerna i praktisk politik. Arbetet i kommunfullmäktigegruppen syftar till att i samarbete grundligt gå igenom och bereda de kommunala frågor som partiets representanter har att ta ställning till. Gruppmedlemmarna ska sträva efter sammanhållning och ett enigt uppträdande. I Värnamo kommun samarbetar Kristdemokraterna med Centerpartiet, Nya Moderaterna och Liberalerna i Allians för Värnamo.

  Kommunfullmäktigegruppen har följande valda ledamöter: Camilla Rinaldo Miller (Kommunfullmäktiges ordförande), Håkan Johansson (gruppledare), Xhilda Bushati, Stig Claesson och Lena Freij. Valda ersättare är Gunnar Crona (vice gruppledare), Ibrahim Candemir och Arnold Carlzon.

  Verksamhetsåret, och mandatperioden, startade med en kick-off för alla förtroendevalda och ersättare till uppdrag i Värnamo kommun. Då gick vi igenom vårt kommunpolitiska handlingsprogram, Välfärdslöftet för Värnamo kommun, och de förväntningar som partiet, partiavdelningen och väljarna har på sina politiker. Under 2019 har vi totalt haft 11 gruppmöten för kristdemokratiska förtroendevalda och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Därutöver har kommunfullmäktigegruppen samlats 11 gånger till parti- och alliansgruppmöten inför månadens kommunfullmäktigesammanträde.

  Under 2019 var det val till EU-parlamentet. Våra förtroendevalda deltog förtjänstfullt i valarbetet och bidrog på så sätt till att Kristdemokraterna fick sitt bästa valresultat någonsin i ett EU-val. I övrigt har arbetet präglats av den parlamentariska situationen i Värnamo, där Alliansen har majoritet i nämnder och styrelser men saknar egen majoritet i Kommunfullmäktige. Trots det lyckades vi få igenom en stark och offensiv budget utan att behöva höja skatten. Vi har vidare, efter bästa förmåga, strävat efter att driva en tydligt kristdemokratisk linje i Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Tillsammans har vi även tagit fram en plan för att förverkliga så mycket som möjligt av våra vallöften under mandatperioden.

  Nu lägger vi verksamhetsåret 2019 bakom oss med ambitionen att fortsätta vara ett parti som gör skillnad. Kristdemokraterna behövs i Värnamo kommun!

  För Kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp

  Värnamo den 15 februari 2020
  Håkan Johansson
  Gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo