• Årsmöte i stark medvind

  Årsmöte i stark medvind. Semlor till fikat. (Foto: Håkan Johansson)

  Ett årsmöte i stark medvind fick de samlade kristdemokraterna i Värnamo vara med om i kväll. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och förmånen att få lyssna till partiets gruppledare i Riksdagen Andreas Carlson, delade de ut årets Vitsippspris och skickade vidare ett antal motioner till partiets Riksting.

  Årsmöte i stark medvind

  I kväll var det åter dags för årsmöte för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo kommun. Årsmötet hölls i Arken och talare var Kristdemokraternas gruppledare i Riksdagen Andreas Carlson, Mullsjö.

  – För ett år sedan var vi uträknade som parti, sade Andreas bland annat. En kommentator i Almedalen
  sade att Ebba Busch Thor höll ett bra tal men att detta var hennes sista för efter valet kommer inte
  partiet att vara med i Riksdagen längre.

  – Sedan dess har Kristdemokraterna fått 6,32 % av rösterna i Riksdagsvalet och efter det bara fortsatt
  att öka i opinionsmätningarna. Sedan Januariöverenskommelsen har vi fått över 1000 nya medlemmar!

  Efter det fick Sofia Elmgren från Rydaholm ordet för att berätta om Unga internationella
  vänner och det stora engagemanget i projektet, som arbetar med att få integrationen i Värnamo kommun att fungera.

  Då tillkännagav Camilla Rinaldo Miller årets mottagare av Kristdemokraternas årliga Vitsippspris – Sofia Elmgren, Rydaholm, med motiveringen:

  Sofia är en visionär som brinner för en mångkulturell skola. Hon har som projektledare för ”Unga internationella vänner” arbetat outtröttligt och engagerat för att få en fungerande integration i Värnamo kommun. Genom sin positiva personlighet har hon spridit hopp och framtidstro till många barn och ungdomar.

  Innan Gunnar Crona, ordförande i partiavdelningen, inledde årsmötet var det hög tid att fika – stora berg av semlor bjöds det på.

  Värnamos kristdemokrater kunde se tillbaka på ett intensivt år med valrörelsen som höjdpunkt. Styrelsens verksamhetsberättelse beskriver valutgången som överraskande bra, men partiet tappade ett mandat i Kommunfullmäktige trots att fler röster än förra valet. Styrelsen har gjort en valanalys och bland annat kommit fram till att vi borde haft lokala personaffischer. I förhandlingarna efter valet mellan partierna blev resultatet att Alliansen innehar ordförande- och vice ordförandeposterna i styrelser och nämnder.

  Även i kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse spelade valet en framträdande roll. Efter fyra år ersattes partiets kommunfullmäktigeledamöter med en ny grupp. Christer Fjordevik som varit Kommunfullmäktiges ordförande under 12 år gjorde sitt sista sammanträde och ersattes av en annan kristdemokrat – Camilla Rinaldo Miller. Vi hoppas att vi även fortsättningsvis ska vara ett parti som gör skillnad. Kristdemokraterna behövs i Värnamo kommun.

  Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 12 personer. Gunnar Crona valdes till ordförande och Håkan Johansson till vice ordförande.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Gunnel Youngström, Lena Freij, Christer Fjordevik, Margareta Svensson och Sanja Mikulic.

  Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall och Xhilda Bushati är valda till årsmötet 2020.

  Eftersom det är Riksting i år finns det möjlighet att lämna in motioner om hur Kristdemokraterna bör utveckla sin politik. Det hade Ann-Mari Wiberg tagit fasta på och lämnat in tre motioner som årsmötet beslutade att tillstyrka och skicka vidare till partidistriktsårsmötet för vidare behandling. En motion handlar om Sveriges roll i att hindra en andra Förintelse av det judiska folket, en handlar om att Öka insatser för invandrarelevers integration och den tredje handlar om Stärk det civila samhället. Vidare meddelade Camilla Rinaldo Miller att hon är medmotionär till två motioner, en om Förbjud generellt tiggeriförbud och verka för mänskliga levnadsvillkor för EU:s romska befolkning! och en om Främja integrationen – återinför permanenta uppehållstillstånd som norm.

  Utöver detta valde årsmötet även nomineringskommitté, valledare, serveringskommitté, ombud till partidistriktsårsmöten och många andra funktionärer. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2019 antogs. Vid årets slut hade partiavdelningen 204 medlemmar.


  Läs mer från årsmötet

  [2018 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo]

  [Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2018]

  [Läs om utdelningen av Vitsippspriset 2019]

  Motioner

  [Sveriges roll i att hindra en andra Förintelse av det judiska folket]

  [Öka insatser för invandrarelevers integration]

  [Stärk det civila samhället]  2018 års verksamhetsberättelse för Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo

  Verksamhetsåret inleddes med årsmöte på Kafferepet. Vid årsmötet talade vår partidistriktsordförande Camilla Rinaldo Miller. Priset till årets kristdemokrat delades ut till Karin Rylander för hennes outtröttliga arbete med att få till ett trygghetsboende i Värnamo stad. I samband med årsmötet avhölls nomineringsstämma vid vilken kommunlistorna för årets val fastställdes. Förslag till valplan för årets val godkändes.

  Kristdemokraternas Vitsippspris delades ut den 14 februari till föreningen Rusken Runt, Christina Lindberg som är ordförande är ordförande för föreningen mottog priset.

  I april hade vi ett uppskattat medlemsmöte på Gummifabriken där verksamhetschefen Tobias Hörnqvist guidade oss på en rundvandring som avslutades med kaffe i restaurang Madame.

  I april och maj inbjöds medlemmarna till träffar för information och genomgång av valplan och valprogram.

  Vi var ute på stan sista lördagen i månaderna april, maj och juni för att samtala och dela ut material.

  På marknaden Slåttalördag i juli bjöd vi på välsmakande våfflor med hjälp av seniorernas våffelvagn.

  Vi hade en populär valupptakt med hoppborg och besök av vår riksdagsman Andreas Carlsson den 11 augusti. Lördagen efter var vi med på Bredaryds marknad och då hade vi besök av Jakob Forssmed som även gjorde en fin insats i en löpartävling som arrangerades i samband med marknaden. En tidig morgon var några ur styrelsen på plats vid stationen för att dela ut färdkost och kristdemokratisk information till morgontrötta resenärer. Lars Adaktusson var med på ett cafémöte i slutet av augusti. Under Värnamodagarna bemannade vi tillsammans med övriga partier i Alliansen ett tält där vi delade ut gemensamt alliansmaterial. Vanligtvis brukar vi ha valstuga men vid årets val hade vi en uppställd husvagn som var stripad med vår logo. Vi fick ett uppskattat besök i husvagnen av vår partiledare Ebba Busch Thor en eftermiddag i samband med att hon skulle delta i en kvinnokväll hos Camilla Rinaldo Miller i Bredaryd.

  Valutgången var nationellt sett överraskande bra men kommunalt tappade vi ett mandat trots att vi fick fler röster än förra valet. Styrelsen har gjort valanalys och bland annat kommit fram till att vi borde haft lokala personaffischer. I förhandlingarna efter valet mellan partierna blev resultatet att Alliansen innehar ordförande- och vice ordförandeposterna i styrelser och nämnder.

  I oktober hölls tillsammans med seniorerna en uppskattad höstfest.

  I december var vi ute på stan och bjöd på glögg och pepparkaka.

  Styrelsen haft 6 protokollförda möten under året och vi var 204 medlemmar vid årskiftet.

  Värnamo den 10 februari 2019
  Gunnar Crona
  Ordförande, Kristdemokraterna Värnamo


  Verksamhetsberättelse 2018 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo

  Fullmäktigegruppen 2018 har varit Christer Fjordevik (KF:s ordf.), Camilla Rinaldo Miller (gruppledare), Gunnar Crona (vice gruppledare), Monica Johnsson, Lena Freij, Xhilda Bushati, Stig Claesson, Arnold Carlzon och Patrik Ekwall (ordinarie ledamöter och ersättare fram till sept-18)

  Efter valet blev det förändringar i gruppen och bestod då av Camilla Rinaldo Miller (KF:s ordf) Håkan Johansson (gruppledare) Gunnar Crona (vice gruppledare) Xhilda Bushati, Lena Freij, Stig Claesson, Ibrahim Candemir och Arnold Carlzon (ordinarie ledamöter och ersättare)

  Det har i varit ett år som präglats av val, så även i fullmäktige. I debatterna har Kristdemokraterna tydliggjort vad vi som parti vill med Värnamo kommun. Alla ledamöter har aktivt deltagit och varit engagerade. Målet att förverkliga visionen, Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40000 invånare 2035, har varit i fokus.

  Christer Fjordevik och tillika kommunfullmäktiges ordförande under 12 år gjorde sitt sista möte som ordförande i september. Christer har under alla år som ordförande alltid varit trygg i sitt uppdrag och varit en mycket god representant för Kristdemokraterna. Han har på ett föredömligt sätt tagit oss igenom både enkla och svåra beslut. Den erfarenhet Christer har kommer att vara saknad. Kristdemokraterna har fortfarande förtroendet att få inneha uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande och under decembermötet blev Camilla Rinaldo Miller vald till att efterträda Christer

  Stolt över vårt partis representanter i fullmäktige som aldrig missar en chans att tala om var vi står och vad partiet vill.

  När vi nu lägger verksamhetsåret 2018 bakom oss, gör vi det med en förhoppning om att vi fortsättningsvis ska vara ett parti som gör skillnad. Kristdemokraterna behövs i Värnamo kommun.

  För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Bredaryd den 10 februari 2019
  Camilla Rinaldo Miller
  Gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo


  Sveriges roll i att hindra en andra Förintelse av det judiska folket

  I den regeringsförklaring som statsminister Stefan Löfvén avlade den 21 januari proklamerade han:

  ”Var än antisemitismen finns, och hur den än uttrycks, så ska den belysas och bekämpas…”

  Det finns en stat som har ett helt klart och uttalat mål: att förgöra Israel och därmed det judiska folket. Ett exempel: Irans president Hassan Rouhani kallade Israel för en cancersvulst vid ett uttalande den 24 nov förra året.

  Israel med sina ca 10 miljoner invånare är ett av de mest framstående länderna i världen vad gäller forskning, framsteg och utveckling. Det är en demokrati med yttrandefrihet och där mänskliga rättigheter är ett givet element i samhällsskicket, trots de svårigheter och det ständiga hot landet är utsatt för.

  Att hotet är uppenbart visar den mobilisering som Hizbollah genomför i södra Libanon. Där finns nu en ansamling av missiler som överstiger det totala antalet i Europa.

  Det krigshärjade landet Syrien har en oroväckande stark infiltration av iransk militär, något som Israel för sitt försvar måste ha en ständig bevakning utav.

  Den 21 december mottog Margot Wallström Irans biträdande utrikesminister Abbas Araghchi. Ett besök som ingalunda speglats i öppenhet.

  Vid båda nämnda tidpunkterna ingick såväl Löfvén som Wallström i en övergångsregering.

  De har ingått i föregående regering och gör så i den nytillsatta vars mål är att antisemitism ska belysas och bekämpas. I en sådan förklaring ingår rimligen också att förhindra en ny Förintelse.

  Jag yrkar att Rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag

  att agera för en utrikespolitik som bidrar till att skydda staten Israel och dess judiska befolkning, mot bakgrund av det uttalade iranska hotet om en ny Förintelse.

  att verka för en öppenhet gentemot det svenska folket vad gäller regeringens politik beträffande Israel.

  Värnamo, den 27 januari 2019
  Ann-Mari F Wiberg


  Öka insatser för invandrarelevers integration

  Gång på gång duggar nyheterna om hur många elever det är som inte klarar målen i grundskolan. Siffrorna från 2018 visar på närmare 25%. Det redovisas sällan hur många av dessa som är invandrarelever.

  En nyligen utgiven arbetsrapport från OECD ”Strength through diversity’s Spotlight Report for Sweden”, OECD Education Working Papers No. 194, behandlar Sveriges läge i internationell belysning vad gäller integration för elever.

  Rapporten visar att 61% av första generationens invandrarelever inte klarade målen, 43% av andra generationens invandrare klarar inte heller målen. I internationell jämförelse ligger Sverige lågt.

  Detta är en allvarlig situation, sett från både sociala och samhällsekonomiska perspektiv.

  Visst gör svenska skolan insatser med undervisning i Svenska som andraspråk, studiehandledning, utbildning och fortbildning av lärare. Dessa insatser behöver ökade resurser för att nå målen.

  Vad mer kan göras?

  En möjlighet är att skapa bättre förutsättningar för redan utbildade lärare som kommer från invandrarländerna. En snabb validering av deras utbildningar och erfarenheter tillsammans med intensivutbildning i svenska språket skulle innebära en stor förbättring för invandrarelever.

  Bakgrunden hos invandrarelever är högst varierande. Det finns de som har ingen skola alls, haft skola i flyktingläger, till de som gått i internationell skola med höga krav. För skickliga elever, för de som vill och är motiverade är det nedslående att år efter år ändå få underkänt i betyg då det fordras att de i både tal och skrift kan ge uttryck för sina ämneskunskaper på svenska. Här skulle invandrareleveras tidigare studier bättre tillvaratas i den svenska betygssättningen genom t ex validering eller ett tilläggsbetyg som styrker dem i sin skolgång och väg in i det svenska samhället.

  Jag yrkar att Rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag

  att undersöka möjligheter för att intensifiera skolans personella och ekonomiska resurser för invandrarelevers skolgång.

  att undersöka möjligheter för att invandrarelevers tidigare skolgång uppgraderas och deras motivation för integration premieras.

  Värnamo den 14 februari, 2019
  Ann-Mari Wiberg


  Stärk det civila samhället

  ”Ingen kedja är starkare än den svagaste länken”, heter det. Vårt samhälle kan
  liknas vid ett antal kedjor med många länkar som på olika vis håller ihop vårt land.

  Genom många olika beslut under en mandatperiod stärker riksdagen olika länkar och kedjor, men det finns en kedja som vittrar mer och mer. Den kedjan är folkrörelsernas Sverige och alla de tusentals föreningar, stiftelser och övriga ideellt motiverade sammanslutningar och intresse- organisationer, som alla har tre saker gemensamt.

  1) De arbetar för ett gott ändamål och drivs av en osjälvisk grundtanke
  2) De drivs inte i bolagsform och har ej ett styrande vinstintresse för egen del
  3) De är beroende av att ett antal personer ideellt är engagerade i den verksamhet
  som bedrivs och som personerna stödjer med sina medlemskap.

  Varje förening/stiftelse/intresseorganisation/övrig sammanslutning leds av en medlemsvald styrelse som steg för steg leder och driver en verksamhet som vill vara till gagn för sin förening och för dem som är målet för verksamheten. Sedan 1850-talet har människors engagemang i föreningar starkt bidragit till att bygga upp det demokratiska Sverige. Genom att människor kunnat välja att engagera sig i ett ändamål/en fråga som legat nära dem personligen har samhället utvecklats till att forma det Sverige vi har i dag.

  Nu hotas föreningssverige av att för få människor vill, kan eller hinner engagera sig i de föreningar eller intresseorganisationer som driver olika angelägna frågor i mångas intresse. Många föreningar och sammanslutningar på ideell grund har redan tvingats avsluta sina verksamheter på grund av ointresse bland medlemmar att engagera sig ytterligare genom att ikläda sig ett styrelseuppdrag, vara
  valberedare, lekmannarevisor, mm.

  Hur kan man motverka detta? Jo, genom att på olika sätt göra det till en personlig förmån att vara engagerad i en ideellt baserad förenings styrelse eller att ha ett specifikt uppdrag knutet till styrelsen eller föreningens verksamhet.

  Vi yrkar att Rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag

  att undersöka och föreslå att införa avdragsrätt på den allmänna självdeklarationen för föreningsengagerade personer

  att öka antalet pensionspoäng som tilldelas de som engagerar sig i en eller flera föreningsstyrelser eller i föreningsarbete.

  att finna fler sätt för att premiera de som engagerar sig ideellt i en förening eller intresseorganisation.

  2019-02-18
  Jeanette Hallgren Eklund, Ann-Mari F Wiberg