• Kristdemokraternas Värnamo – bäst kommun att växa upp i

  Värnamo ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i. Det beslutade Kristde­mokraterna Värnamo att ha som övergripande vision för kommunfullmäktigeva­let 2014 vid sitt årsmöte i Bredaryd. Årsmötet hade även besök av Regeringens natio­nella hemlöshetssamordnare Michael Anefur som betonade värdet av att få ett eget förstahandskontrakt.

  Närmare 30 kristdemokrater samlades till årsmöte på Bredaryds wärdshus i Bredaryd fredagen den 7 februari. Årsmötet hade celebert besök, nämligen Regeringens nationella hemlöshetssamordnare Mi­chael Anefur (KD) från Kristianstad.

  – Under det senaste året har jag besökt 45 kommuner runtom i landet, sade Michael Anefur. Det har varit mycket givande och lärorika resor, där varje kommun har redovisat hur just deras arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden fungerar. Efter varje besök har vi gemensamt kommit fram till vad som skulle kunna förändras och förbättras – och ett år senare har jag åkt tillbaka för att se hur arbetet har fortskridit.

  Regeringen beslutade i december 2011 att tillsätta Michael Anefur som hemlöshetssamordnare. Hans uppdrag är att genom dialog ge kommunerna stöd att skapa en långsiktigt hållbar struktur och fungerande rutiner i arbetet med att motverka hemlöshet. Att motverka vräkningar av barnfamiljer är prioriterat.

  – Antalet vräkningar av barnfamiljer har minskat varje år sedan 2011, kunde Michael berätta vid sitt besök i Bredaryd.

  – Jag har sett många både bra och dåliga exempel på hur kommuner hanterar hemlöshet under de här åren, fortsatte han, och berättade om de samlade erfarenheterna av sina kommunbesök. Han visade på goda exempel på metoder och arbetssätt och på svårigheter och utmaningar som många kommuner står inför idag. Något som betyder mycket för att etablera sig är att få ett eget förstahandskontrakt.

  – Värnamo ligger mycket under riksgenomsnittet när det gäller antalet hemlösa, konstaterade Mi­chael Anefur. Det beror till stor del på att kommunen har en policy att ingen ska behöva vara utan bo­stad.

  Utöver Michael Anefur medverkade Camilla Rinaldo Miller, Maria Nilsson och Håkan Johansson som underhöll med 80-talscovers.

  Det var heller inget vanligt årsmötesfika som bjöds utan kvällen till ära dukade värds­huset upp sin delikata cowboysoppa – kanske med spår av valfläsk. Kvällen gick självklart i valrörelser­nas tecken med insamlingar av olika slag till valfonden.

  Camilla Rinaldo Miller valdes till mötesordförande och Lena Freij till sekreterare. Camilla presente­rade styrelsens verksamhetsberättelse, som visade på ett aktivt år med många besök av ministrar och riksdagsledamöter. Kristdemokraterna har även synts ute på sta’n med sin nya popcornmaskin – fram­för allt på marknadsdagar. Vitsippspriset 2013 delades ut till FUB. Prisutdelningen gjordes mitt under deras torsdagsbowling då det blev stor uppståndelse och glädje. Medlems­antalet var vid årsskiftet 249.

  Gruppledaren i Kristdemokraternas fullmäktigegrupp, Camilla Rinaldo Miller, berättade om många viktiga och avgörande beslut har tagits under året. Bland annat beslutet om att stötta Vandalorum ekonomiskt och att Kristdemokraterna mer och mer har tagit ställning för projekt Gummifabriken. Under året har en motion inkommit från Gunnar Crona angående Trygghetsboende.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Christer Fjordevik (vice ordförande), Camilla Rinaldo Miller (ordförande), Patrik Ekwall och Xhilda Bushati. Fyllnadsval på ett år Lena Freij (sekreterare).

  Gunnar Crona (kassör), Håkan Johansson, Gunnel Youngström och Torbjörn Eriksson är valda till årsmötet 2015.

  Leif Bäckrud, Mario Miku­lic, Peter Jonsson, Marianne Svensson, Lars-Evert Jonsson och Monica Johnsson valdes till ersättare i styrelsen.

  Årsmötet antog även en valplan med den övergripande visionen att ”Värnamo ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i”. Målet är att ”Kristdemokraterna ska vara det ledande politiska partiet i Värnamo kommun och att kommunstyrelsens ordförande ska vara kristdemokrat”. I valplanen ingår även en lokal utbild­ning för kandidaterna i kommunfullmäktigevalet, valbudget och viktiga datum.

  Läs mer från årsmötet

  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2013]

  [Verksamhetsberättelse 2013 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun. Verksamhetsåret 2013

  Avdelningen hade årsmöte den 4 mars på träffpunkt Vråen. Penilla Gunther medverkade och talade utifrån sitt Riksdagsuppdrag.

  Under året har vi haft förmånen att få besök av flera av våra ledande politiker, såväl ministrar som riksdagsledamöter. Redan i januari hade vi vårt första besök. Vi inbjöd till en samling i Arken för att berätta om att pensionärerna nu fått mer i plånboken. Till hjälp hade vi äldreminister Maria Larsson.

  Vitsippspriset delades ut som brukligt den 14 februari på alla hjärtans dag. 2013 delades priset till FUB. Prisutdelning gjordes mitt under deras torsdagsbowling. Det blev stor uppståndelse och glädje.

  Maria Larsson gjorde under våren dessutom ett uppskattat besök på Hela Människan och fick höra om deras arbete med de glömda barnen, hjärta för barn.

  Irene Oskarsson bjöds i mars in till ett frukostmöte i Bredaryd och det blev ett givande samtal med kvinnliga företagare där.

  I mars månad var också Stefan Attefall i Värnamo och träffade några företrädare för våra olika kyrkor och församlingar i kommunen.

  I april ordnade Värnamo Nyheter en tävling under temat ”Farväl fullformat”. Några medlemmar i lokalavdelning gjorde ett bidrag som döptes till Äntligen Familjecentral. Ingen vinst men ett roligt och annorlunda inslag för att visa vår politik.

  På lokalavdelningens höstfest talade Hanna Ekeroos Sturesson och Andreas Sturesson. Det var god uppslutning och som alltid när vi är tillsammans ett en härlig stämning. Det var inte utan att upptakten inför nästa års val började kännas av.

  Under året har vi vid flera lördagar kampanjat på stan. Där popcornmaskinen blivit ett uppskattat inslag och ett bra sätt att få kontakt.

  Nu avslutar vi det här året med att ta nya friska tag inför stundande val.

  Medlemsantalet vid årsskiftet är 249 st

  På styrelsens uppdrag

  Camilla Rinaldo Miller
  /ordförande


  Verksamhetsberättelse 2013 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo.

  Ledamöterna i fullmäktigegruppen har på ett föredömligt sätt engagerat sig i mötena och verkligen varit en positiv röst för Kristdemokraterna. Där både ordinarie ledamöter och ersättare har bidragit till detta.

  Ordförande för fullmäktige Christer Fjordevik gör ett fantastiskt bra jobb. Han är lugn och saklig. Han är också öppen för förnyelser, allt för att skapa spänst i debatten.

  Många viktiga och avgörande beslut har tagits under året. Bland annat beslutet om att stötta Vandalorum ekonomiskt. Ett viktigt ställningstagande för oss som grupp. Mer och mer har vi också tagit ställning för projektet Gummifabriken.  Som är en nödvändig satsning för Värnamo kommuns framtida utveckling inom Kultur, Utbildning och Näringsliv.

  Under året har en motion inkommit från Gunnar Crona angående Trygghetsboende

  Bredaryd 2014-02-05

  För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Camilla Rinaldo Miller
  gruppledare