• Årsmöte med mycket energi

  Energisk pep talk av distriktsordförande Andreas Carlson från Mullsjö (en av dem som det spekuleras mest kring som möjlig efterträdare till Göran Hägglund), ett uttalande om momsbeskattningen för second handbutiker och en vidareskickad motion om kärnenergi. Det är några resultat av årsmötet som Kristdemokraterna Värnamo höll på Värnamo Energi i kväll.

  – Värnamo Energi levererar 100 % förnybar energi, berättade Niclas Lundin för det trettiotal intresserade kristdemokrater som samlats till årsmöte på Värnamo Energi. Vi har exempelvis egen vindkraftsproduktion. Den största utmaningen är annars att nå 90 % av kommunens fastigheter med bredband innan år 2020 – det är ytterligare 2700 fastigheter kvar.

  Andreas Carlson, kristdemokraternas distriktsordförande och riksdagsledamot från Mullsjö, fick rycka in hastigt och lustigt för att ersätta europaparlamentariker Lars Adaktusson som tyvärr hade blivit sjuk. Lika energisk och peppad som vanligt tog Andreas avstamp i tidningen Fokus eftervalsanalys där de påstod att Kristdemokraterna är partiet som ingen bryr sig om – på ett minimalt spaltutrymme.

  – Nu är det dags att visa att de har fel! utropade han. Våra kristdemokratiska värderingar är högaktuella och grundläggande för det goda samhället. Familjevärderingarna stärks i ungdomsgenerationen. Då kan vi inte hålla en låg profil – vi måste ta fajten och vässa politiken!

  – Vi behöver bli bättre på att ge konkreta och tydliga svar på vanligt folks upplevda oro, fortsatte han. Göran Hägglunds initiativ i frågorna om flyktingmottagande och integration är ett utmärkt exempel på det. Fortsätter vi med att ta människors funderingar på allvar och ge svar som är grundade i våra värderingar så kommer vi att ge tidningen Fokus fel i nästa val!

  Efter fika tog årsmötesförhandlingarna vid. Ur styrelsens verksamhetsberättelse kunde mötesordföranden Camilla Rinaldo Miller läsa om ett supervalår med mängder av aktiviteter och två valrörelser. I EU-valet nådde Kristdemokraterna Värnamo sitt näst bästa valresultat någonsin och i kommunvalet stärkte partiet sina ställningar. Värnamoavdelningen har fått besök av såväl ministrar och toppkandidater som av partiledare. Partiet och avdelningen har firat 50-årsjubileum. Vandalorums museichef Elna Svenle tilldelades 2014 års Vitsippspris. Vid årsskiftet hade värnamoavdelningen 241 medlemmar.

  Från kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse kunde årsmötet läsa om ett aktivt debattår med kristdemokratiska förslag som tillgänglighetsguide i Värnamo, p-skiva på kommunens egna parkeringar i centrala Värnamo och offentlig toalett i centrum. Efter valet började en ny mandatperiod med en ny kommunfullmäktigegrupp som ska fortsätta arbetet med att tydligt visa vad kristdemokraterna står för.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Gunnar Crona (kassör), Håkan Johansson, Gunnel Youngström, Torbjörn Eriksson, Lena Freij (sekreterare) och Bernt Olsson.

  Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Christer Fjordevik (vice ordförande), Camilla Rinaldo Miller (ordförande), Patrik Ekwall och Xhilda Bushati är valda till årsmötet 2016.

  Leif Bäckrud, Mario Miku­lic, Peter Johnsson, Marianne Svensson, Lars-Evert Jonsson och Monica Johnsson valdes till ersättare i styrelsen.

  Till årsmötet 2014 hade Bertil Pettersson, Herrmy Nenkert Pettersson och Christer Fjordevik lämnat in en motion om att utreda alternativ till kärnkraften. Eftersom det inte var Riksting förra året överlämnades motionen till årets årsmöte som beslutade att tillstyrka motionen och skicka den vidare till årets Riksting.

  Efter det att Göran Hägglund aviserade att han avgår som partiledare har styrelsen fått brev från partiets valberedning om att det är möjligt att nominera kandidater till partiordförande-, presidium- och styrelse. Årsmötet diskuterade och kom fram till att man vill låta alla medlemmar delta i nomineringsprocessen och skicka in sina förslag till ett extra styrelsemöte.

  Slutligen antog årsmötet ett uttalande om att regeringen borde ändra den nya momsbeskattningen för second handbutiker.


  Läs mer från årsmötet

  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2014]

  [Verksamhetsberättelse 2014 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp I Värnamo]

  [Rikstingsmotion: Utred alternativ till kärnkraften]

  [Årsmötesuttalande: Ändra den nya momsbeskattningen för second handbutiker]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2014

  Supervalåret inleddes med att lokalavdelningen höll sin nomineringsstämma den 27 januari på Gummifabriken. Medverkade gjorde barn och äldreminister Maria Larsson.

  Stefan Attefall gjorde ett besök på Gunnars såg i Hörle under januari. I samband med att det så kallade ”Attefallshuset” lanserades.

  7 februari var det dags för årsmöte. Det var förlagt till Bredaryds Värdshus. Micael Anefur var inbjuden att tala utifrån sitt uppdrag som Regeringens nationella hemlöshetssamordnare.

  I samband med årsmötet presenterades den av styrelsen antagna valplattformen. Med utgångspunkt ifrån budskapet. Värnamo – Sveriges bästa kommun att växa upp i.

  Den 14 februari var det åter dags att dela ut Vitsippspriset. Det var artonde gången och 2014 tilldelades det till Vandalorums museichef Elna Svenle. Hon blev mycket överraskad men också glad och tacksam.

  I februari var några av våra valkandidater på utbildning i Nässjö. Under månaden hade vi dessutom förmånen att ha besök bl a av Mia Frisk: Hon besökte Värnamo sjukhus och Andreas Carlsson som gjorde företagsbesök i Bredaryd.

  Den 20 mars 2014 var det 50 år sedan Kristdemokraterna bildades. Detta firades ordentligt när partiets Kommun och landstingsdagar gick av stapeln i Göteborg. Värnamo firades detta också då även lokalavdelningen bildades samma år fast några månader senare. Det ordnades med fest på 3 Liljor i Värnamo och Alf Svensson gästade oss. Medverkade gjorde även Roland Utbult. Värd för kvällen var Torbjörn Eriksson. Han intervjuade en riktig trotjänarinna. Hermy Nenkert Pettersson. Hon har varit aktiv sedan lokalavdelningen bildades och är så än. En stor eloge till henne.

  Den 26 april tjuvstartade seniorerna EU-valrrörelsen med våffelvagnen. Alltid lika uppskattat.

  Maj månad var full av aktiviteter och besök till följd av det stundande EU-valet. Ebba Busch Thor var först ut och besökte en nötdjursuppfödare i Bredaryd. Hamra Håkansgård. Därefter var det Lars Adaktusson tur att göra ett uppskattat besök i Värnamo centralort. Kommunens tjänstemän berättade om de översvämningsåtgärder som sker utmed Lagan. Irene Oskarsson besökte Rydaholm. Det var på ett möte som seniorförbundet ordnat. Det bjöds på ostkaka eftersom Irene räddat denna småländska godsak ifrån livsmedelsverkets snäva tolkning av EU:s regelverk.

  EU-valet gick mycket bra för Värnamo och vi nådde näst bästa resultat någonsin. Utfallet 16,9% innebar att vi således och blev största alliansparti i valet till EU för Värnamo kommuns räkning.

  Lagom att vi lagt EU valrörelsen bakom oss drog så nästa valkampanj igång. Denna gång inför höstens val till Kommun, Landsting och Riksdag.

  Under sommarmånaderna kampanjades på alla håll i kommunen. Mestadels sammanföll det vid marknadstillfällen. Vid dessa tillfällen hade vi besök av flera toppkandidater och självklart av vår suveräna partiledare Göran Hägglund. Ett besök som väckte stort intresse både från allmänheten och media.

  Mycket utdelande av kampanjmaterial har skett. Både direkt i handen till väljarna men också genom brevlådeutdelning. Många frivilliga medlemmars vilja att ställa upp gör arbetet enklare och roligare.

  I ett led att försöka möta väljarna på plats var det den 11 augusti ett möte i Kärda. Då lyssnade vi lokalpolitiker till vad de har för önskemål och behov. Det kändes uppskattat av de som var där.

  13 augusti hade vi valkickoff i Rydaholm. Det var ett utbildningstillfälle men det gavs även tid för umgänge. Eftersom augusti är en tid då man vanligtvis äter kräftor. Passade vi på att göra det under kvällen. Då tillkännagav vi vårat valmanifest.

  16 augusti hade vi ministerbesök på Bredaryds marknad. Dagen avslutades med en trädgårdsfest hos ordförande för lokavdelningen.

  Den 21 november var det dags för höstfest. För sång och musik stod Anette och Peter Johnsson. Talare för kvällen var Stefan Gustavsson, Sävsjö. Han delade med sig av sina erfarenheter och framgångar med Kristdemokraterna i Sävsjö kommun.

  Självklart hade vi önskat att resultatet av valet hade sett något bättre ut för oss. Dock får vi tacksamt se att vi lyckades hålla våra mandat i kommunfullmäktige. Vilket gör oss till en stark röst i alliansen i den lokala politiken.

  Sammanfattningsvis har 2014 varit ett intensivt och väldigt givande år. Ett stort tack till alla som med sina insatser på olika sätt bidraget till detta. Att vi har en så aktiva och verksamma lokalavdelning betyder oerhört mycket. Det ger en stark känsla av stolthet och framtidstro.

  Kristdemokraterna behövs i Värnamo kommun som framförallt en medmänsklig röst.

  Medlemsantalet vid årsskifte var 241 st.

  På styrelsens uppdrag
  Camilla Rinaldo Miller/ordförande


  Verksamhetsberättelse 2014 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp I Värnamo

  Fullmäktigegruppen 2014 har varit Christer Fjordevik (KFs ordf.) Camilla Rinaldo Miller (gruppledare) Gunnar Crona (vice gruppledare) Leif Bäckrud, Stig Claesson, Lena Freij, Ibrahim Candemir och Arnold Carlzon.

  Partiets representanter i fullmäktige har under året varit aktiva i debatten. På så sätt också framfört en politik präglad av Kristdemokratiska värderingar.

  Att samtliga ledamöter, såväl ordinarie som ersättare visar engagemang i mötena ger oss goda förutsättningar att få gehör för våra förslag.

  Några konkreta exempel på detta är bl a. Införandet av tillgänglighetsguide i Värnamo kommun. P-skiva på kommunens egna parkeringar i centrala Värnamo. Offentlig toalett i centrum. Beslut har tagits under året och kommer att genomföras under 2015.

  En stor del av året har naturligtvis ändå präglats av valtider. Det har självklart också påverkat debatter och inlägg. Inför sista årets sista fullmäktigemöte och utifrån valresultatet förändras gruppen något. Tack vare ett gott valarbete kunde vi behålla våra mandat.

  Nu börjar en ny mandatperiod där vi ska jobba för att tydligare visa på vad vi som Kristdemokrater står för.

  Vi tror på Värnamo som den mänskliga tillväxtkommunen.

  Bredaryd 6/2 2015

  För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
  Camilla Rinaldo Miller


  Till styrelsen i Kristdemokraternas lokalavdelning, Värnamo

  Förslag till motion inför årsmötet

  Utred alternativ till kärnkraften

  Idag finns det ny teknik som gör det möjligt att utvinna energi på ett mer miljövänligt sätt liksom att effektivisera redan befintliga energiproduktion.

  Kärnkraften lär stå för omkring 40% av energiproduktionen idag i Sverige. Det kan inte vara någon omöjlighet att på sikt avveckla den och styra in energiproduktionen till sol, vind och vatten och biobränsle, som borde vara de naturliga och förnybara energikällor vi använder för att tillgodose vårt behov av energi.

  Vi vet att nackdelarna med kärnkraften är stora och att ersätta de gamla kärnkraftverken med nya vore förödande med tanke på det. Både uranbrytning och anrikning av uranet är en farlig verksamhet. Fortfarande är inte avfallsfrågan och slutförvaringen löst.

  I kristdemokratisk ideologi talar vi om vikten av förvaltarskap, att förvalta den jord vi lever på och av, så att vi inte fördärvar livsbetingelserna för våra barn och barnbarn. Kristdemokratin är ett parti som värnar om miljön, därför vill vi

  att partistyrelsen får i uppdrag att verka för att en utredning tillsätts, med syfte att ta fram en plan på hur kärnkraften ska kunna ersättas med mer miljövänlig energi.

  Värnamo den 1 februari 2014
  Bertil Pettersson, Herrmy Nenkert Pettersson och Christer Fjordevik


  Årsmötet 2015 beslutade att tillstyrka motionen och skicka den vidare till årets Riksting.