• Camilla avgår – Gunnar tar vid

  Att Gunnar Crona tar vid som ordförande efter att Camilla Rinaldo Miller meddelat sin avgång var den stora kioskvältaren vid Kristdemokraternas årsmöte i Värnamo. Årsmötet gästades av Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson som talade om Kristdemokraternas värdeförankrade politik med ett särskilt tryck på flyktingars situation och på integration.

  – När Gummifabriken invigs i september 2017 ska alla ha möjlighet att vara med, berättade verksamhetschef Tobias Törnquist när han hälsade Kristdemokraternas Värnamo årsmöte välkomna till Gummifabriken i Värnamo. Därför kommer invigningsfesten att vara i över en vecka.

  – Sedan visionen om en mötesplats för näringsliv, akademi och kultur började ta form med köpet av Gummifabriken 2008 har den fått allt tydligare former, fortsatte han. Arbetet med byggnaderna följer plan och redan undrar vi hur alla nya utbildningar ska få plats, men det är ju ett kärt bekymmer.

  AJT, för årsmöteskvällen i form av en duo, levererade gitarrjazz av yppersta klass. Det märktes att de 30-talet församlade årsmötesdeltagarna uppskattade underhållningen, inte minst vid samtalen runt fikat…

  – Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti, inledde Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson sitt årsmötestal. Det är kristna värden vårt parti bygger på. Det måste ta sig uttryck i hur vi möter människor och det blir extra påtagligt nu när så många människor befinner sig på flykt utöver vår värld.

  – Kristdemokraterna var tidigt ute med att visa på hållbara sätt att ta emot och integrera nya invånare i samhället utan att göra avkall på mänskliga rättigheter som asylrätten, sade hon vidare. Vi behöver dock göra mer – framför allt bygga nya bostadsområden och där har Kristdemokraterna presenterat en lång rad förslag för att underlätta bostadsbyggandet.

  I sitt engagerade tal berörde Acko Ankarberg Johansson även en rad andra politikområden som äldreomsorgen där hon menar att det behövs mer valfrihet och att hög ålder ska vara ett skäl till att få plats i särskilt boende. Hon uppmärksammade vidare att Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktussons initiativ till en resolution om att övergreppen mot kristna, jezidiska och andra etnoreligiösa minoriteter i Irak och Syrien ska kunna definieras som folkmord har vunnit bifall.

  Efter fika tog årsmötesförhandlingarna vid. Ur styrelsens verksamhetsberättelse kunde mötesordföranden Camilla Rinaldo Miller läsa om ett verksamhetsår då näringslivsföreningen i Lanna/Bredaryd fick ta emot Vitsippspriset. Partiavdelningen i Värnamo nominerade Ebba Busch Thor till ny partiledare, vilket hon sedermera valdes till. Att äntligen få inviga Familjecentralen efter en lång kamp var roligt. Partiavdelningen har förutom marknadsaktiviteter och höstfest även arrangerat medlemsmöten med olika teman som nytt principprogram och elevhälsa. Vid årsskiftet hade värnamoavdelningen 214 medlemmar.

  Från kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse kunde årsmötet läsa om ett aktivt debattår med många kristdemokrater som hörts ifrån Kommunfullmäktiges talarstol. Inte minst arbetet med att ta fram en ny vision för Värnamo kommun har krävt mycket arbete och där har kristdemokraterna påverkat formuleringar som att betona att Värnamos tillväxt ska vara mänsklig.

  Det var i samband med valen som årsmötets största skräll kom i form av att Camilla Rinaldo Miller meddelade att hon har avsagt sig uppdraget som partiavdelningsordförande efter tre år. Det var sedan Camilla valdes till ordförande för partidistriktet i Jönköpings län, för övrigt Kristdemokraternas största, som hon insåg att hon behöver se över sina engagemang i partiet.

  I enlighet med partiets nya stadgar valde årsmötet först Gunnar Crona till ordförande och Christer Fjordevik till vice ordförande.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekvall och Xhilda Bushati.

  Gunnar Crona, Håkan Johansson, Gunnel Youngström, Torbjörn Eriksson och Lena Freij är valda till årsmötet 2017.

  Leif Bäckrud, Peter Johnsson, Monica Johnsson och Mario Mikulic valdes till ersättare i styrelsen.

  Utöver dessa val valde årsmötet även nomineringskommitté, valledare och ett antal funktionärer. Medlemsavgiften fastställdes till 180 kronor. Ett förslag till verksamhetsplan för 2016 och övriga frågor om valberedningens arbetssätt och ett uttalande överlämnades till styrelsen för vidare behandling.


  Läs mer från årsmötet

  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2015]

  [Verksamhetsberättelse 2015 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp I Värnamo]


  2015 års Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun

  Verksamhetsåret inleddes med mycket energi då årsmötet hölls i Värnamo energis lokaler fredagen den 6 februari. Talare var riksdagsledamot Andreas Carlsson. Utöver ordinarie val av olika poster i lokalavdelningen, ägnades en längre stund till att diskutera vem som skulle efterträda Göran Hägglund på partiledarposten. Från årsmötet skickades det vidare en motion i kärnkraftsfrågan. Ett uttalande gjordes också om att inte införa momsbeskattning på second hand butiker.

  Alla hjärtans dag tog vi åter tillfället i akt att dela ut Vitsippspriset. Det blev näringslivsföreningen i Lanna/Bredaryd som fick ta emot det. Föreningen har under året aktivt verkat för en nollvision vad gäller ungdomsarbetslösheten i sitt närområde. Med ett mycket lyckat resultat. Utdelningen skedde på Bredaryds Värdshus.

  Vid ett extra styrelsemöte den 24 februari beslutades att nominera Ebba Busch Thor till ny partiledare. Ett val som sedermera även gjordes på ett extra Riksting den 25 april i Stockholm.

  Den 16 april fick vi äntligen vara med och inviga den efterlängtade familjecentralen. Regionrådet Mia Frisk gladdes lika mycket som vi lokalt över att det som vi så länger kämpat för, äntligen blev verklighet.

  Stora förändringar har skett på riksplanet i partiet och som absolut berör oss lokalt. Därför inbjöds den 4 maj medlemmarna till en samtalskväll angående det nya principprogrammet. En intressant och givande kväll som resulterade i att vi kunna lämna några synpunkter på förändringar i arbetsmaterialet. Distriktets ombudsman Stina Sinclair höll i kvällen och gjorde det som vanligt mycket bra.

  Den 27 juni hade Värnamo förmånen att ha besök av Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adakutsson. Han höll ett seminarium om Relationer mellan Israel, Sverige och EU och medias påverkan. Detta var i samband med att Israels vänner hade sin sommarkonferens i Arken.

  Det är en stor glädje för partilokalavdelningen att vi har aktiva seniorer, som ställer upp i alla väder. Lördagen den 25 juli var det dags för Slåttalördag i Värnamo och seniorerna fanns på plats. Med våffelvagnen som dragplåster fick de många besökare trots att vädret inte var det bästa. Flera stannade till och intog kaffe och våffla, samtidigt som de fick en chans att höra om Kristdemokraternas seniorpolitik.

  Vi inbjöd till medlemsmöte måndagen den 21 september. Platsen var Rydaholm och Sjöholmen. Gästtalare var skolläkare Michael Hanfler. Han talade om elevhälsan och grunden för en god skola. Det han sa var mycket intressant och ledde också till givande samtal efteråt. Kvällen blev väldigt lyckad på många sätt. Det är alltid betydelsefullt att få komma ut och möta medlemmar och väljare.

  20 november samlades vi på Luddö för att återigen få uppleva en trevlig och givande höstfest. Christer Fjordevik och Camilla Rinaldo Miller talade om över kommunens nyantagna vision ”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40000 år 2035”. Utgångspunkten var de övegripande målen som bildar ordet HATT. Hållbarhet, Attraktivitet, Trygghet och Tillväxt. Det bjöds på god fika. Som alltid når vi träffas är det en god gemenskap med möjlighet för alla att bidra på olika sätt.

  2015 har för Sverige inneburit ett år fullt av mycket oroligheter men också ett år då engagemanget för en medmänniska i nöd visat sig stort. Det har vi naturligtvis även märkt av i vår kommun. Det gör det ändå viktigare att i alla sammanhang tala om Kristdemokraterns politik. Där vi alltid ska lyfta fram varje människas unika och okränkbara värde. Du och jag, ja alla behövs vi i arbetet som ska ta oss fram till valet 2018. Tack till alla som på något vis gjort en insats under det gångna året. Ni är värdefulla.

  Medlemsantalet var vid årsskiftet 2015 – 214

  På styrelsens uppdrag
  Camilla Rinaldo Miller


  Verksamhetsberättelse 2015 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo

  Fullmäktigegruppen 2015 har varit Christer Fjordevik (KFs ordf) Camilla Rinaldo Miller (gruppledare) Gunnar Crona (vice gruppledare) Monica Johnsson, Lena Freij (ersättare för Sig Claesson) och Xhilda Bushati.

  Kristdemokraternas representanter i fullmäktige har aktivt deltagit i debatterna. Det är bra sätt föra fram partiets politik. Detta gäller både ordinarie ledamöter som ersättare.

  Ett av dessa tillfällen som blev extra tydligt var när beslut fattades om Värnamo kommuns nya vision. Ett mycket viktigt ord i visionen är mänsklig. Något som vi Kristdemokraterna var bestämda med att det skulle finnas med i visionen.

  Även i beslutet om de övergripande målen fick vi igenom vårt förslag att ändra ordningen på målen så att det bildade ordet HATT (hållbarhet,attraktivitet,trygghet och tillväxt). Vi vill att kommunen ska ha en levande vision, som är lätt för kommuninvånarna att komma ihåg och känna igen sig i.

  Under året med fullmäktige har även Kristdemokraternas synts i talarstolen vid flera tillfällen. Representerade av ordföranden vi har i olika berörda nämnder. De har talat klart och tydligt gällande de ärendena.

  Vi ska aldrig missa en chans att få dela med oss av Kristdemokraternas politik, som har hjärtat på rätt ställe.

  Nu blickar vi framåt inför nya utmaningar och möjligheter och lägger därmed 2015 bakom oss.

  Stolta över kommunens vision, Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen.

  Bredaryd 30/1 2016

  För Kristdemokraterns fullmäktigegrupp
  Camilla Rinaldo Miller