• Årsmöte 2012-02-16

  Årets vitsippepris tilldelades Familjens Hus, Hässleholm. Deras representant och samordnare Maria Claesson tackade för utmärkelsen och berättade om verksamheten som omfattar barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola samt social rådgivning och svarade på frågor om verksamheten.

  Kommunalrådet i Markaryd Bengt Germundsson redogjorde för den familjepolitiska arbetsgruppens rapport samt svarade på frågor om denna. Han höll även ett intressant tal om aktuella allmänpolitiska frågor samt nuläget och framtiden för partiet.

  Innan årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och semlor. Kenneth Wirödal ansvarade för ett lotteri med fina priser.

  Årsmötesförhandlingar

  STYRELSE:

  Till ordförande valdes Robin Gustavsson.

  Till vice ordförande valdes Eva-Marie Lidén

  Till ordinarie styrelseledamöter valdes Gunnel Brännström, Mikael Andersson, Gunnel Gustavsson, Margaretha Lindquist, Stig Rålund, Agnes Somogyi och Bo Wahlgren.

  Till ersättare valdes Christer Caesar, Josef Ander och Arne Dahlström

  Till revisorer valdes Bengt-Arne Nilsson och Zidon Kristensson. Till ersättare valdes Rolf Sjöstrand.

  Till ordinarie distriktsstämmoombud valdes Mikael Andersson, Christer Caesar, Anna Gustavsson, Robin Gustavsson, Bo Wahlgren, Stig Rålund och Berit Wirödal.

  Till ersättare valdes i nämnd ordning: Marit Hjorth, Gunnel Brännström, Ulf Brännström, Zidon Kristensson, Margaretha Lindquist, Agnes Somogyi och Arne Dahlström.

  Till valledare valdes Robin Gustavsson.
  Till lotteriföreståndare valdes Kenneth Wirödal
  Till sekreterare valdes Lennart Fredriksson
  Till registeransvarig valdes Lennart Fredriksson

  Till ledamöter i valberedningen valdes med acklamation Kenneth Wirödal och Bengt-Arne Nilsson.
  Till nomineringskommitté valdes Arne Dahlström, Gunnel Brännström, Kenneth Wirödal och Eva-Marie Lidén

  Till förhandlingsdelegation valdes Christer Caesar, Robin Gustavsson och Berit Wirödal.

  Till kontaktpersoner valdes
  Hässleholm: Christer Caesar, Eskil Engström och Ingemar Gustavsson
  Vittsjö: Rose-Marie Westmark och Gunnel Gustavsson
  Sösdala: Ivar Ekh och Eva-Marie Lidén.
  Tormestorp: vakant
  Bjärnum: Zidon Kristensson och Bengt-Arne Nilsson
  Vinslöv: Robin Gustavsson och Stig Rålund
  Nävlinge: Erling Rooth
  Tyringe: Kristina Lind
  Hästveda: Gunnel och Ulf Brännström
  Röke, Hörja: Eva Ohlsson

  Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen Mikael Andersson är vald ytterligare ett år

  Rikstinget: Gunnel Gustavsson, Mikael Andersson, Eva-Marie Lidén och Josef Ander

  Eva Ohlsson föreslog att de förtroendevalda som ej önskar bli omvalda måste meddela valberedningen detta senast 15 december. Om så ej sker förutsätts att man kandiderar för omval. Årsmötet biföll förslaget.

  Ordf. förklarade årsmötet avslutat och tackade alla deltagare.

  Eva Ohlsson tackades med en blombukett. Bengt Germundsson tackades för besöket med blommor samt en bok.