• Fullmäktige 25 februari

    Fullmäktigemötet den 25 februari gick i vad Kristdemokraterna hade önskat sig. Se insändare

    Svaret på interpellationen ställd av socialdemokraterna besvarades med behovet av en bättre samordning och samförstånd för Hässleholms bästa. Samtliga politiska företrädare utom SD valde att tala om framtida arbete och försöka lämna turbulenta förekomster bakom sig.

    Från Kristdemokraterna kan bara sägas att det blev en bra debatt med framtidstro. Vi har från vårt parti under lång tid fört fram frågor om ansvar från politiken mot tjänstemän och samhället i övrigt, nu har andra också förhoppningsvis insett detta.