• Årsmötesreferat

  Referat från Kristdemokraternas Årsmöte 2013

   

  Kristdemokraterna i Hässleholm höll sitt årsmöte 2013-02-13, Ebenesersalen, Hässleholm.

   

  Vid mötet utdelades Kristdemokraternas Vitsippepris för år 2012, en tavla jämte diplom, till Mötesplats Ljungdala, mottagare var föreståndare Edina Burazerovic. Hon informerade om arbetet på Mötesplatsen som omfattar en mycket bred verksamhet.

  Priset hade följande motivering:

   

  ”ÅRETS VITSIPPEPRIS GÅR TILL EN VERKSAMHET SOM ÄR EN MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA

  MED EN BREDD AV AKTIVITETER – DÄR GODA RELATIONER SKAPAS OCH MEDARBETARNAS OLIKA KOMPETENS –  FÖRTJÄNSTFULLA OCH STORA ENGAGEMANG – UTGÖR FRAMGÅNGSFAKTORERNA.

  VI GER MÖTESPLATS LJUNGDALA EN ELOGE FÖR DET GODA ARBETET”

   

  Ordföranden Robin Gustavsson informerade om verksamheten inom socialnämnden samt övergripande frågor från det kommunala arbetet i övrigt. Han betonade att vi särskilt fokuserar på barnen och deras uppväxtvillkor”.

  Han tog även upp frågan om den politiska turbulensen och hur vi skall återfå en stabil verksamhet i kommunen. Från Kristdemokraterna ska vi fortsätta arbeta och ta ansvar för ett ökat samförstånd i långsiktiga och övergripande frågor.

   

  Till styrelseordförande omvaldes Robin Gustavsson och till vice ordförande Eva-Marie Lidén.

  Till styrelseledamöter valdes Gunnel Brännström, Mikael Andersson, Gunnel Gustavsson, Margareta Lindqvist, Stig Rålund, Agnes Somogyi och Bo Wahlgren.

  Till ersättare valdes Christer Caesar, Josef Ander, Arne Dahlström och Nenna Zithrine.

  För KDU valdes Marcus Davidsson och för Seniorerna Kenneth Wirödal.

  Därutöver valdes ombud och ersättare till Kristianstadsdistriktets stämma samt nominerades till ledamöter i partifullmäktige och ombud till Kristdemokraternas Riksting.

  Vid mötet serverades kaffe och hembakade fastlagsbullar.