• Vitsippepriset

    Magda 21 016

    Vitsippepriset 2012 delades ut till Mötesplats Ljungdala, Edina Burazerovic tog emot det och berättade om verksamheten där.  Arbetet med integrationsprojektet startade 2009, Den största utmaningen var att få människorna att skapa relationer. Den största målgruppen är ungdomar, men Mötesplatsen finns för alla åldrar. Olika dagar med olika inriktning på vuxna, ungdomar eller barn har man byggt upp. Det ska finnas något för alla.

    Killprojektet ”Din bror” där man arbetar med killgrupper, om attityder mm. Har gett positiv effekt. Framöver ska man starta tjejgrupper också.

    Man har spontan verksamhet, man ska kunna komma och ta en fika. Det finns planerad verksamhet för, ungdomar, vuxna, barn, musikstudio och babycafé som precis startat. En annan nyhet är språkcafé. Scenen i caféet används till spontana framträdanden, ”Öppen scen”, någon som vill läsa en dikt, sjunga en sång, dansa en dans eller något annat. Den används också vid framträdanden man har på mötesplatsen. För att få jobba i musikstudion måste man ha ”körkort”, flera ungdomar gör sin egen musik, spelar in och lägger ut på youtube.