• Referat från Kristdemokraterna Hässleholm årsmöte 2017

  Kristdemokraterna i Hässleholm höll sitt årsmöte 2017-02-15 i IOGT-NTO lokalen Hässleholm.

  Inbjudna var Stadsbyggnadskontoret med förvaltningschef Jan Karlsson, planchef Gertrud Richter och Fredrik Nilsson. Jan Karlsson informerade om förvaltningsövergripande verksamhet Gertrud om planarbetet som pågår för bl.a. stadsutveckling och Fredrik Nilsson gav en inblick i GIS/kartarbete och bostadsförsörjning. Sammantaget en mycket intressant information hur man arbetar med allt från planering till färdiga detaljplaner och byggnadslov för att förnya och utveckla vår kommun.

   

  Till styrelseordförande omvaldes Robin Gustavsson och till vice ordförande Christer Caesar.

  Till styrelseledamöter valdes Gunnel Brännström, Mikael Andersson, Gunnel Gustavsson, Margareta Lindqvist, Stig Rålund och Berit Wirödal samtliga omval samt Tomas Ander (nyval).

  Till ersättare valdes Arne Dahlström omval och Maria Tennevi och Anders Hjärner (nyval).

  Därutöver valdes ombud och ersättare till Skånedistriktets stämma samt nominerades till ledamöter i distriktsstyrelsen.

  Verksamhets- och förvaltningsberättelser godkändes samt verksamhetsplan och budget för 2017 fastställdes. Information lämnades om aktuella politiska frågor samt den pågående politiska förändringen.

  Vid mötet serverades kaffe och hembakade fastlagsbullar.