• Robin Gustavsson kommenterar den uppkomna situationen i Hässleholm

  Var står KD i den uppkomna situationen i Hässleholm? Den frågan har ställts och utan omsvep står vi stadigt i vår värdegrund. Vi vill arbeta långsiktigt, trovärdigt och resultatinriktat.

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 februari valdes Alliansens företrädare in på samtliga ordförandeposter efter att s-blocket avsagt sig sina. SD valdes in på 1:e v. och S-blocket på 2:e v. ordförande. S-blocket avstod att rösta för Alliansens ordförandeposter medan SD yrkade på att få dessa och ta över styret i Hässleholm. Här kunde S-blocket hanterat röstningen på annat sätt som i förlängningen kunnat ge dem 1:v ordf.

  Alliansen gjorde det enda möjliga för att förhindra en SD-ledd kommun, nämligen att rösta för att de skulle få 1:e v. ordf. och inte ordföranden i kommunfullmäktige, kommunalrådsposten och övriga ordförandeuppdrag. Det innebär att såväl SD som S-blocket numera har oppositionsposter, vilket inte tydligt framgått. Jag hade inte haft något emot om S-blocket hade fått 1:e v. ordf. men det lät sig inte göras.

  Frågan om samarbete har diskuterats och har blivit ett mycket värdeladdat begrepp. Vi i KD liksom i Alliansen har inte något samarbete med SD. Däremot måste vi kunna talas vid, både med dem och andra förtroendevalda, för att hitta bästa möjliga lösningar i olika frågor, märkligt vore det annars. Det innebär inte att vi går från vår värdegrund som skiljer sig väsentligt, särskilt tydligt från vissa partier.

  Åter till det politiska uppdraget som vi måste fokusera mer på.

  Vi möter oförutsägbarhet, utmaningar och komplexa frågor där de enkla, populistiska ”lösningarna” vinner mark. Om vi politiker hemfaller åt politiska stridigheter och då samtalet handlar mer om kritisera varandra än fördjupa sig i att nyanserat diskutera viktiga sakfrågor, är det inte konstigt att väljare och medborgare känner frustration.

  Hässleholm behöver politisk kraft för att stärka tillit och förtroende för arbetet med samhällsbygget. Vi måste skapa förutsättningar för utbildning, arbete, framtidstro och stärka tryggheten i samhället. Vi får inte nedslås av allt negativt i vår omgivning eller i omvärlden utan se möjligheter och motverka att grupper ställs mot varandra. Tendensen världen över är att sluta sig, stänga in sig el. stänga ute. Vi behöver sträcka ut en hand åt dem som behöver hjälp oavsett ålder, kön, etnicitet eller religionsuppfattning. Det är viktigt att tydliggöra samhällsfrågorna med konkreta åtgärdsförslag och möjligheter.

  Kristdemokraterna vill vara en kraft när det gäller samhällsbygget i Hässleholms kommun oavsett om vi finns i en majoritet, minoritet eller opposition och för detta krävs att vi talar med varandra.

  Robin Gustavsson, gruppledare KD