• ”Ur led är tiden” av Jan Johansson

    William Shakespeare, död 1616, var en man som visste vad han skrev. Det är som bekant han som skapat uttrycket enligt rubriken. Riktigt varför vet jag inte, men troligen har Hamlet (där uttrycket ingår) råkat ut för något liknande som det jag nu skall delge dig. I vårt land var det för ett antal år någon som tyckte, att vi skulle ändra klockan två gånger varje år. Först skulle man i slutet av mars börja med något som skulle kallas ”sommartid”, dvs förkorta ett dygn med en timme oc...