• Det är dags att stoppa den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar!

    Fler barn och ungdomar mår sämre och trenden är att den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige mer än i andra jämförbara länder. Denna utveckling måste stoppas. KD vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin BUP och öka satsningar på skolans elevhälsa  Barn har rätt till en trygg uppväxt med ett bra stöd från skolan och vården. Köerna i vården drabbar inte minst de barn som söker sig till Barn- och ungdomspsykiatrin. Det ska finnas en gräns så att barn och ungdomar får hjälp inom 3...
  • Vi vill ha ditt förtroende att fortsätta utveckla vårt samhälle!

    Kristdemokraterna är avgörande för kristna värderingar i kommunens politik.

    Vi står upp för en jämlik sjukvård, en värdig äldreomsorg, ett tryggare samhälle och stärkta familjer

    Läs mer om oss som kandiderar under Val 2018.