• Make EU lagom again

  Att kämpa för ett lagom EU är att värna om unionen i stort.

  Din röst är viktig, så rösta på KD den 26 maj för att göra EU lagom igen.

  Var femte år börjar radio och tv prata om EU-valet hit och EU-valet dit. Vi ska rösta fram våra representanter till ett parlament som inte sitter i Sverige och där Sveriges representation är försvinnande liten.

  -Så varför ska vi bry oss nu igen, vi blev ju nyss klara med riksdagsvalet? Det rör väl...

 • Demokrati och värderingar

  Dags att välja företrädare

  Våra liv präglas av de erfarenheter vi har. Tillsammans formar vi ett gott samhälle och en god värld oavsett om vi är politiker eller inte. Vi har alla förmånen att vara en del av en demokrati med ett representativt partipolitiskt system. Partiers ideologi och uttalade uppfattningar utkristalliseras i att vi väljer vem vill ge förtroende att styra och fördela våra insamlade skattemedel. Det är du som väljer. Ditt val gör skillnad.

  Läs mer
 • Emmas hjärtefrågor

  Familjefrågorna och barns uppväxtvillkor är mina hjärtefrågor. Barnkonventionen artikel 24 säger alla har rätt till en god fysisk hälsa – är det så i dagens Sverige? Killen som dras med ätstörningar, får han hjälp i rätt tid? Tjejen som inte kan gå i T-shirt på sommaren för att hon har djupa skärsår på armarna för att hon inte fått rätt hjälp och stöd, så kan vi inte ha det. Vården behöver utöka sin kunskaps om det som sker i samhället just nu. Behovet är stort och för att barn- och ungdomar ...

 • Våra vallöften till dej

  Våra hjärtefrågor är omsorg om äldre, stärkta familjer och ett tryggare samhälle. Detta är våra prioriterade frågor i Vaggeryds kommun:

  Trygghet för äldre med anpassade boenden och personalkontinuitet Man ska kunna åldras i trygghet, och lita på äldreomsorgen. Det är inte värdigt att man anses för pigg för att flytta t ex till ett trygghetsboende när man har behov av det. Därför vill vi att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende. På all...

 • Ta inte tillgången till rent vatten för givet

  Så här i sommartider, gör sig frågan om vår vattenanvändning påmind. Med all tydlighet har denna sommar visat att tillgången  av vatten inte är självklar. Till detta hur vi vårdar och renar våra vattentillgångar

  Vi har varit med om  att tillsammans med femklövern höja våra miljömål, investerat i nytt vattenverk, aktivt åtgärdsarbete via LONA-projekt för att förbättra våra vattenleder

  Vi är stolta efter fyra år i kommunledningen och ser att våra miljösatsningar håller på att  bl...

 • Flytta vårdcentralen och förbättra vården

  Sjukvården är regeringens största välfärdssvek. Sjukvården har aldrig haft mer resurser än idag. Antalet anställda läkare har ökat kraftigt och är fler än någonsin. Ändå är antalet patientbesök per läkare lägst inom hela OECD. Regeringspartierna hart tillfört och bjuder över varandra med penningtillskott och reducerar därmed problemen till att vara rent ekonomiska. Tvärt emot avsikten har effekten blivit att vårdköerna och väntetiderna har ökat.

  Det måste till andra insatser för en bät...

 • Att åldras ska vara något man ska kunna se fram emot

  Vi är stolta efter fyra år i kommunalhuset, att se att våra satsningar inom äldre omsorgen och boende  håller på att  bli verklighet i hela kommunen. Nu kommer vi få ett nytt särskilt boende i Skillingaryd (Mejeriet) och ett nytt trygghetsboende i Vaggeryd (Tor).

  Under de kommande mandatperioderna förväntas behovet av antalet platser på särskilda boenden öka. Med Kristdemokraternas förslag kommer behovet vara ännu större. Det kommer behövas olika former av boen...

 • En levande landsbygd är vinn-vinn för alla

  Landsbygdens entreprenörer är viktiga för miljö och samhälle

  När man åker genom Vaggeryds kommun möts man av de öppna landskapen vid vägkanten. Man ser öppna landskap och betande djur.

  När Stefan Löfven i mitten av mars detta året skulle besvara frågan: Hur han såg att fler och fler söker sig till städerna, svarade han: ”Jag är övertygad om att vi alla vill se att landet överlever. Inte minst när storstadsbor ska åka ut och få koppla av på landsbygden, då må...

 • Det är dags att stoppa den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar!

  Fler barn och ungdomar mår sämre och trenden är att den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige mer än i andra jämförbara länder. Denna utveckling måste stoppas. KD vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin BUP och öka satsningar på skolans elevhälsa  Barn har rätt till en trygg uppväxt med ett bra stöd från skolan och vården. Köerna i vården drabbar inte minst de barn som söker sig till Barn- och ungdomspsykiatrin. Det ska finnas en gräns så att barn och ungdomar får hjälp inom 3...
 • Vi vill ha ditt förtroende att fortsätta utveckla vårt samhälle!

  Kristdemokraterna är avgörande för kristna värderingar i kommunens politik.

  Vi står upp för en jämlik sjukvård, en värdig äldreomsorg, ett tryggare samhälle och stärkta familjer

  Läs mer om oss som kandiderar under Val 2018.