• Christer Fjordevik ny ordförande efter Lars-Åke Egerbo

  Fredagens årsmöte med Kristdemokraterna Värnamo bjöd på en stor överraskning – ordförandebyte. Efter en tid av sjukdom har Lars-Åke Egerbo beslutat att inte ställa upp för omval som ordförande för Kristdemokraterna. Årsmötet på Värnamo Kompetens- och Utvecklingscentrum i Gummifabriken beslutade att i stället välja Christer Fjordevik till ny ordförande.

  Årsmötet inleddes med att utbildningschef Enikö Ohlsson presenterade skolan, nuvarande samarbetspartner och pågående utbildningar. Därefter var det dags för riksdagsledamot och distriktsordförande Irene Oskarsson, Aneby, som  inspirerade  inför EU-valet den 7 juni och samtalade  om aktuella frågor  i riksdagsarbetet.

  Efter ett uppseendeväckande extravagant fika tog Arnold Carlzon över klubban och inledde årsmötesförhandlingarna. I styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008 kunde noteras att det har varit ett mellanvalsår med få aktiviteter. Vid årsmötet medverkade Emma Henriksson från Trångsund och Francis Brako som är en mycket begåvade street-dansare.

  Vitsippspriset tilldelades Lars Ericsson, Kärda, för hans ideella engagemang, inte minst julspelet på Flanaden. Den 20 september reste vi till Markaryd där det kristdemokratiska kommunalrådet Bengt Germundsson tog emot och beskrev hur man arbetade i Markaryd. Höstfesten gick av stapeln 7 november med distriktsombudsmannen Stina Sinclair som gäst. Den 6 december var vi ute på stan och bjöd på glögg och pepparkaka tillsammans med smeden Harald Bergström.

  Efter att Arnold Carlzon avtackat Lars-Åke Egerbo för hans tid som ordförande valde årsmötet Christer Fjordevik.till ordförande år 2009. Till ledamöter i styrelsen till och med år 2010 valdes Gunnar Crona (kassör), Lars-Åke Egerbo, Peter Johnsson, Håkan Johansson, Mario Mikulic (vice ordförande) och Gunnel  Youngström.

  Kvarstående ledamöter för år 2009 är Arnold Carlzon, Christer Fjordevik, Ingeborg Lindgren, Camilla Rinaldo Miller, Margareta Lindahl (sekreterare) och Kerstin Sneath.

  Till ersättare för år 2009 valdes Ibrahim Candemir, Åke Bengtsson, Leif Bäckrud, Xhilda Bushati, Torbjörn Eriksson, Lena Freij och Karin Rylander.

  Till revisorer valdes Donald Crona och Lennart Swerlander, med Bengt Sandolf och Leif Westman som ersättare.

  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun verksamhetsåret 2008

  2008 var liksom fjolåret ett mellanvalsår vilket också kan avläsas i aktivitetsgraden när det gäller utåtriktade insatser under året, som framgår av nedanstående berättelse. Styrelsen fick mot slutet av året en jobspost då ordföranden Lars-Åke Egerbo på grund av sjukdom tvingades att med omedelbar verkan avsäga sig uppdraget. Vice ordföranden Mario Mikulic hade inga möjligheter att ta över på grund av byte av arbete och ändrade arbetstider. Styrelsen har ändå samlats och löst ordförandefrågan tillfälligt vid varje sammanträde.

  Årsmötet hade vi i John Bauergymnasiets matsal den 4 februari. Riksdagsledamoten Emma Henriksson, Trångsund, höll ett intressant anförande om ungdomars uppväxtvillkor. Dansaren och eleven vid John Bauerskolan, Francis Brako, bjöd på en medryckande uppvisning i hiphopdans.

  Årets vitsippspris tilldelades Lars Ericsson, Kärda, för hans ideella engagemang som drivande idéspruta och inspiratör för Kärda Alliansförsamlings Julspel på Flanaden och ute i ladan i Kärda men också hemsidan om Mormor på Herrestad. Inte minst julspelet röner en oerhört stor uppskattning från allmänheten.

  En gemensam alliansdag hölls på Bruno Mattsons plats den 31 maj. Flygblad utdelades och våfflor serverades, bakade av seniorerna.

  Den 20 september gjordes en medlemsresa till Markaryd där det kristdemokratiska kommunalrådet Bengt Germundsson tog emot och beskrev hur man arbetade i Markaryd.

  Höstfesten gick av stapeln på Luddö den 7 november. Som gästtalare medverkade ombudsmannen Stina Sinclair.

  Den 6 december var vi ute på stan och bjöd på glögg och pepparkaka. Harald Bergström, smeden och f d riksdagsledamoten för kristdemokraterna, smidde kapsylöppnare, en aktivitet som lockade mångas nyfikenhet.

  Under året har också genomförts en noggrann uppdatering av medlemsregistret vilket innebär att antalet medlemmar nu är 281. Det betyder att avdelningen nu för första gången på många år är under 300 medlemmar. En medlemsminskning ska uppfattas som en utmaning att ta nya tag för att under kommande år mer aktivt arbeta för medlemsrekrytering.

  På styrelsens uppdrag

  Christer Fjordevik