• Kristdemokraterna går från valår till valår

  Andreas Carlson från Mullsjö var gästtalare på årsmötet. (Foto: Håkan Johansson)

  Andreas Carlson från Mullsjö var gästtalare på årsmötet. (Foto: Håkan Johansson)

  Kristdemokraterna i Värnamo lämnar ett engagerande valår bakom sig för att gå in i en ny valrörelse i år. Förra årets höjdpunkt var Alf Svenssons besök i Apladalen säger Christer Fjordevik och trots ett ekonomiskt svart 2009 ser Camilla Rinaldo Miller att det börjar ljusna nu. Andreas Carlson berättar att Kristdemokraterna prioriterar entreprenörskap i biståndet i EU-politiken.

  Måndagen den 8 februari samlades Värnamos kristdemokrater till årsmöte. Årsmötet inleddes med en rundvandring i simhallen. Där visade badmästare Per Hansen hur simhallen kommer att se ut när den är färdig och hur ombyggnationen ligger till just nu. Efter det tågade Kristdemokraterna vidare till ishallens samlingssal för att fortsätta årsmötet.

  Alf Svenssons högra hand i EU-parlamentet, pressekreterare Andreas Carlson, talade om hur arbetet i parlamentet går till. Alf Svensson har sin plats i utrikes- och biståndsutskottet, vilket väl kan passa bra för en tidigare biståndsminister. Det har tagit en del tid att sätta sig in i alla rutiner, men nu har de bestämt sig för att prioritera entreprenörskap i biståndet, situationen för mänskliga rättigheter i Eritrea och att arbeta för att ta hem EU till Sverige, som Alf Svensson uttryckte det i EU-valrörelsen. Att de trots många viktiga och tunga frågor att hantera även har roligt tillsammans i gruppen gav Andreas några dramatiska exempel på.

  Efter semmelfika var det dags för årsmötesförhandlingar. Mötets ordförande, Christer Fjordevik, presenterade styrelsens verksamhetsberättelse, som till stor del präglades av att det varit valår med den kraftsamling och aktivitetsnivå som det innebär. Höjdpunkten i valrörelsen var festen i Apladalen, då Alf Svensson talade till väljare från hela gnosjöregionen.

  Barbro Otterstedt tilldelades 2009 års Vitsippspris för sitt förtjänstfulla och engagerade arbete med att inventera och kartlägga den småländska floran i vår bygd. Höstfesten på Luddö källa var välbesökt och gästades av Michael Anefur, som ersätter Alf Svensson i Riksdagen. Han höll ett inspirerande och tänkvärt anförande om bland annat de myter som skapats kring invandrare. Det har även varit en gemensam samling i Gnosjö för GGVV-kommunerna, där partisekreterare Lennart Sjögren talade. Vid årsskiftet hade Kristdemokraterna 272 medlemmar i Värnamo.

  Ordförande i fullmäktigegruppen, Camilla Rinaldo Miller, kunde se tillbaka på ett år med tuffa ekonomiska tider och stora besparingskrav på verksamheterna, men konstaterade samtidigt att det börjar ljusna nu. Två satsningar som har utvecklats positivt är vårdnadsbidraget och Gummifabriken med Campus Värnamo.

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Arnold Carlzon, Christer Fjordevik (ordförande), Ingeborg Lindgren, Camilla Rinaldo Miller, Margareta Lindahl (sekreterare) och Kerstin Sneath. Övriga ledamöter i styrelsen är Gunnar Crona (kassör), Peter Johnsson, Håkan Johansson, Mario Mikulic, Gunnel Youngström och Lars-Åke Egerbo.

  Ibrahim Candemir, Per-Gunnar Dahlgren, Leif Bäckrud, Xhilda Bushati, Torbjörn Eriksson, Lena Freij och Karin Rylander valdes till ersättare i styrelsen.

  Årsmötet avslutades med en diskussion om årets val och att styrelsen fick i uppdrag att göra ett uttalande om vindkraft som en positiv och viktig del i ett miljömässigt uthålligt energisamhälle.

  Värnamos kristdemokrater lyssnar intresserat när Per Hansen visar runt i simhallens ombyggnad. (Foto: Håkan Johansson)

  Värnamos kristdemokrater lyssnar intresserat när Per Hansen visar runt i simhallens ombyggnad. (Foto: Håkan Johansson)

  Alf Svenssons högra hand, pressekreterare Andreas Carlson, talade om arbetet i EU-parlamentet. (Foto: Håkan Johansson)

  Alf Svenssons högra hand, pressekreterare Andreas Carlson, talade om arbetet i EU-parlamentet. (Foto: Håkan Johansson)

  Andreas Carlson, årsmötestalare, Christer Fjordevik, ordförande för Kristdemokraterna Värnamo och Camilla Rinaldo Miller, gruppledare för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp. (Foto: Håkan Johansson)

  Andreas Carlson, årsmötestalare, Christer Fjordevik, ordförande för Kristdemokraterna Värnamo och Camilla Rinaldo Miller, gruppledare för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp. (Foto: Håkan Johansson)

  Badmästare Per Hansen beskriver hur simhallen kommer att fungera när den är färdig. (Foto: Håkan Johansson)

  Badmästare Per Hansen beskriver hur simhallen kommer att fungera när den är färdig. (Foto: Håkan Johansson)

  Läs mer från årsmötet

  [Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun, verksamhetsåret 2009]

  [Verksamhetsberättelse 2006 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo]

  [Uttalande från årsmötet 2010 ]


  Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Värnamo kommun verksamhetsåret 2009

  Den första hälften av verksamhetsåret 2009 präglades i hög grad av EU-valet. Vårt årsmöte hade vi den 6 februari på Campus Värnamo (Gummifabriken), där utbildningschef Enikö Ohlsson presenterade högskolesatsningen i Värnamo kommun. Riksdagsledamoten Irene Oskarsson, Aneby, talade och inspirerade oss inför det stundande EU-valet.

  Vitsippspriset 2009 tilldelades Barbro Otterstedt med motiveringen . att hon på ett oerhört förtjänstfullt och engagerat sätt ställt sin person och sin erkänt stora kompetens till förfogande under många år för ett utomordentligt viktigt arbete, att inventera och kartlägga den småländska floran i vår bygd.

  KD seniorer besökte Värnamo med husvagn den 6 maj, bjöd på våfflor och delade ut material inför EU-valet

  Den 12 maj hade vi medlemsmöte på Gummifabriken och fick en presentation av projektet som ska leda till att den gamla fabriksbyggnaden i framtiden kommer att bli ett viktigt kulturcentrum. Här ska inrymmas förutom högskolan också bibliotek, kultursalar, filmstad, restaurang och café m m. Vi fick också tillfälle att tala om det stundande EU-valet.

  Den 15 maj var vi ute på Flanaden och bjöd på Brysselkex och delade ut material.

  Den 25 maj besökte EU-kandidaten Sofia Modig Värnamo och kvinnojouren.

  Den 1 juni hade vi en stor samling i Apladalen tillsammans med kristdemokraterna i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd. EU-kandidaten Alf Svensson gästade oss och höll ett inspirerat tal. Också de två övriga lokala EU-kandidaterna, Christer Fjordevik och Jan-Erik Lagärde medverkade. Det bjöds på varm korv, musik och trevlig samvaro.

  Under hösten hade vi också en gemensam samling för GGVV-kommunerna i Gnosjö, där vår partisekreterare Lennart Sjögren talade.

  Höstfesten den 20 november på Luddö var som vanligt välbesökt och trevlig och många lotter blev sålda under kvällen. Musikunderhållning av Håkan Johansson och som talare var Mikael Anefur inbjuden. Han är nybliven riksdagsledamot efter Alf Svensson på Skånebänken. Michael höll ett inspirerande och tänkvärt anförande om bland annat de myter som skapats kring invandrare.

  Medlemsantalet var vid årsskiftet 272.

  På styrelsens uppdrag

  Christer Fjordevik
  ordförande


  Verksamhetsberättelse 2009 för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Värnamo

  Fullmäktigegrupp under 2009 har varit Christer Fjordevik (ordf. för fullmäktige) Camilla Rinaldo Miller (gruppledare) Gunnar Crona (vice gruppledare ), Margareta Lindahl, Stig Claesson, Leif Bäckrud och Per-Gunnar Dahlgren.

  Vi har i kommunfullmäktige fått uppleva ett år med tuffa ekonomiska tider. Det gäller inte bara vår kommun utan har som bekant varit ett globalt bekymmer.

  Våra nämnder och förvaltningar har fått besparingskrav på sig men har gjort ett fantastiskt jobb. Vi hoppas och tror nu på en ljusning när det gäller den ekonomiska situationen i vår kommen och över hela vårt land.

  Flera möten har också präglats av att det finns en stor vilja att ändå satsa på en fortsatt utveckling i kommunen. Där är bland annat satsningen på Gummifabriken en viktig del. Vi ser redan nu hur positivt högskolan Campus har blivit och ser framemot en kompletterande verksamhet som kan skapa en kreativ mötesplats i Värnamo.

  Ett år har gått sedan vi beslutade om vårdnadsbidrag och det har fallit väldigt väl ut. Idag är det drygt 80 som har fått beviljat bidrag och därför kan bli hemma längre med sina barn.

  Vi har ett gott samarbete inom alliansen och vår ordförande gör ett strålande jobb. Han verkar tydligt för mer givande och intressanta fullmäktigemöten för så väl deltagare som åhörare. Det gör att man ser fram emot att gå på fullmäktigemöte.

  Bredaryd den 8 februari 2010

  För kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Camilla Rinaldo Miller