• Intensivt valår med partiledarbesök

  Emir Hodzic och Caroline Andersson samtalade om integration. (Foto: Arnold Carlzon)

  Emir Hodzic och Caroline Andersson samtalade om integration. (Foto: Arnold Carlzon)

  Kristdemokraterna i Värnamo lämnar ett engagerande valår bakom sig. Partiledaren kom på besök, ungdomarna kom igång, och valstugan drog till sig många besökare. Vidare vill man höja vårdnadsbidraget för alla och komma igång med att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

  Måndagen den 7 februari samlades Värnamos kristdemokrater till årsmöte. Årsmötet var i år förlagt till Bosniska föreningens lokal i Vråen centrum. Årsmötet inleddes med en dansuppvisning av bosniska barn och ungdomar, som på ett fantastiskt fint sätt visade glimtar från sitt lands kulturskatt.

  Gäst vid årsmötet var KDU:s distriktsombudsman Caroline Andersson som samtalade med Emir Hodzic om integration. Emir har pluggat Internationell migration och etniska relationer på Högskolan i Malmö, och samtalet kom mycket att handla om hur väl Värnamo kommun lyckats i sitt arbete med integration. Vi var överens om att Värnamo lyckats ganska bra, men att en hel del arbete fortfarande finns att göra.

  Efter fika var det dags för årsmötesförhandlingar. Mötets ordförande, Christer Fjordevik, presenterade styrelsens verksamhetsberättelse, som till stor del präglades av att det varit valår med den kraftsamling och aktivitetsnivå som det innebär. Några axplock är årsmötet i simhallen, allianspartiernas gemensamma distriktsstämma och valupptakt i Huskvarna Folkets park och att Finansutskottets dåvarande ordförande Stefan Attefall träffade pensionärsorganisationerna över en kopp kaffe. Medlemsantalet var vid årsskiftet 272. Under året startade KDU, Kristdemokratiska ungdomsförbundet, en ny lokalavdelning i Värnamo.

  Höjdpunkten i valrörelsen var besöket av partiledaren och socialministern Göran Hägglund, som hann med att både valtala, marknadsvimla och provsitta sportbil. Totalt fick valstugan, utformad som en familjevänlig lekstuga, besök av sex riksdagsledamöter- och kandidater, varav två statsråd, och en mängd kommun- och landstingsfullmäktigekandidater som argumenterade för ett mänskligare Sverige och Värnamo. Trots intensiv valkampanj tappade Kristdemokraterna ett mandat i kommunfullmäktige, vilket har lett till intensiv valanalys och diskussioner.

  Ordförande i fullmäktigegruppen, Camilla Rinaldo Miller, rapporterade från ett ekonomiskt tufft fullmäktigeår som även det präglades av att det var valår. Kristdemokraterna Camilla Rinaldo Miller, Margareta Lindahl och Gunnar Crona har lämnat två motioner till kommunfullmäktige.

  Till ordförande valdes Christer Fjordevik, och till vice ordf valdes Mario Mikulic

  Till nya styrelseledamöter på två år valdes Gunnar Crona (kassör), Håkan Johansson, Mario Mikulic (vice ordförande), Gunnel Youngström, Lars-Åke Egerbo och Torbjörn Eriksson.

  Arnold Carlzon, Christer Fjordevik (ordförande), Ingeborg Lindgren, Camilla Rinaldo Miller, Margareta Lindahl (sekreterare) är valda till årsmötet 2012.

  Fyllnadsval ordinarie ett år Patrik Ekwall.

  Ibrahim Candemir, Per-Gunnar Dahlgren, Leif Bäckrud, Xhilda Bushati, Lena Freij och Peter Johnsson valdes till ersättare i styrelsen.

  I år håller Kristdemokraterna motionsriksting och värnamoavdelningen beslutade sig för att ställa sig bakom Herrmy Nenkert Peterssons motion till Rikstinget om att vårdnadsbidraget måste bli en reell möjlighet för alla småbarnsföräldrar. I motionen föreslås att partistyrelsen får i uppdrag att verka för att vårdnadsbidraget blir en möjlighet för alla småbarnsföräldrar oavsett var man bor i landet och att nuvarande beloppsgräns avsevärt höjs

  Slutligen antog Kristdemokraternas årsmöte ett uttalande om att komma igång med att ta emot ensamkommande flyktingbarn i Värnamo kommun.

  Barn och ungdomar från Bosniska föreningen dansade (Foto: Arnold Carlzon)

  Barn och ungdomar från Bosniska föreningen dansade (Foto: Arnold Carlzon)


  Motion till Kristdemokraternas Riksting 2011

  Vårdnadsbidraget måste bli en reell möjlighet för alla småbarnsföräldrar!

  I Sverige har nu många kommuner infört vårdnadsbidrag till de familjer som väljer att vara hemma med sina små barn. Tyvärr får inte alla småbarnsföräldrar denna möjlighet. Det beror på i vilken kommun man bor.

  I Finland är vårdnadsbidraget större och många kommuner har själva skjutit till extra pengar, vilket inneburit att de flesta finska småbarn är i hemmet de första tre åren med någon av sina föräldrar. An­ledningen till att vårdnadsbidraget inte fått samma genomslag i Sverige som i Finland är med stor san­nolikhet att beloppsnivån är för låg och därför bör höjas.

  Värnamo den 4 februari 2011-02-04

  Hermy Nenkert Petersson

  Kristdemokraterna i Värnamo föreslår att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag

  att verka för att vårdnadsbidraget blir en möjlighet för alla småbarnsföräldrar oavsett var man bor i landet.
  att nuvarande beloppsgräns avsevärt höjs.