• Digitalisering

  Digitaliseringen behövs inte minst utifrån de demografiska förändringarnas påverkan på kostnadsutvecklingen för vården.
  Västernorrland behöver därför bli bättre på att utveckla den medicinska vården på distans, e-hälsan. Det gör vården mer tillgänglig för invånarna oberoende av var i länet de befinner sig, minskar behovet av resor och förkortar både väntan och vårdtiden för patienter.

  Virtuell ungdomsmottagning

  Stora avstånd kan vara ett hinder för ungdomar att söka sig till ungdomsmottagningar. Ett sätt att göra ungdomsmottagningen mer tillgänglig kan vara att erbjuda en virtuell ungdomsmottagning. En virtuell ungdomsmottagning är en ungdomsmottagning, där man i en app på sin mobil eller surfplatta, via en videolänk kan träffa personal på mottagningar runt om i regionen.

  På detta sätt kan man, precis som på ungdomsmottagningen i sin hemkommun, prata och få råd i frågor som handlar om kroppen, sex och preventivmedel eller få samtala med någon om man mår dåligt. Detta borde Region Västernorrland vara med och införa.

  Kognitiv beteendeterapi via Internet

  Västerbottens läns landsting har i september 2016 infört en ny behandlingsmetod för patienter med ångest och depression via internet – iKBT. Projektet är nu avslutat och iKBT är operativt som en alternativ behandlingsform inom primärvården i Västerbotten.

  Behandlarna har ca 100 pågående ärenden just nu, inom ramen för två olika behandlingsprogram / Nedstämdhet och depression samt Ångest och oro. Vi tycker att Västerbottens iKBT- behandling är ett bra exempel som Västernorrland ska ta efter.

  Senaste inläggen om digitalisering:

  För samtliga inlägg om digitalisering, se här


  Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay.