Virtuell ungdomsmottagning

Stora avstånd kan vara ett hinder för ungdomar att söka sig till ungdomsmottagningar. Ungdomsmottagningen behöver göras mer tillgänglig.

  • Västernorrland behöver införa en virtuell ungdomsmottagning

Kognitiv beteendeterapi via Internet

Vi tycker att Västerbottens iKBT- behandling är ett bra exempel som Västernorrland ska ta efter.

  • Västernorrland ska också erbjuda iKBT

Digitalisering (digital transformation) behövs inte minst utifrån de demografiska förändringarnas påverkan på kostnadsutvecklingen för vården. Det gör vården mer tillgänglig för invånarna oberoende av var i länet de befinner sig, minskar behovet av resor och förkortar både väntan och vårdtiden för patienter.

 

Västernorrland ligger på många områden efter inom den digitala transformationen av hälso- och sjukvården. Det finns därför stora möjligheter för länet att utveckla den medicinska vården på distans, e-hälsan.

Virtuell ungdomsmottagning

Stora avstånd kan vara ett hinder för ungdomar att söka sig till ungdomsmottagningar. Ett sätt att göra ungdomsmottagningen mer tillgänglig kan vara att erbjuda en virtuell ungdomsmottagning. En virtuell ungdomsmottagning är en ungdomsmottagning, där man i en app på sin mobil eller surfplatta, via en videolänk kan träffa personal på mottagningar runt om i regionen.

På detta sätt kan man, precis som på ungdomsmottagningen i sin hemkommun, prata och få råd i frågor som handlar om kroppen, sex och preventivmedel eller få samtala med någon om man mår dåligt. Detta borde Region Västernorrland vara med och införa.

Kognitiv beteendeterapi via Internet

Västerbottens läns landsting har i september 2016 infört en ny behandlingsmetod för patienter med ångest och depression via internet – iKBT. Projektet är nu avslutat och iKBT är operativt som en alternativ behandlingsform inom primärvården i Västerbotten.

Behandlarna har ca 100 pågående ärenden just nu, inom ramen för två olika behandlingsprogram / Nedstämdhet och depression samt Ångest och oro. Vi tycker att Västerbottens iKBT- behandling är ett bra exempel som Västernorrland ska ta efter.

Senaste inläggen om digitalisering:

För samtliga inlägg om digitalisering, se här


Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay.