• Svar på interpellation om e-recept på läkemedel – kan det inte användas mer?

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Emil Sydhages interpellation om e-recept på läkemdel – kan det inte användas mer:

  I Västernorrland skickades 65 % av förstagångsrecepten från primärvården elektroniskt under april månad 2005, att jämföra med riksgenomsnittet som under månaden uppgick till 48 %.

  Kvalitetssäkringen i alla led inom e-receptöverföringen till apoteken är för närvarande inte optimal (det finns brister både hos Apoteket AB och lokalt hos landstinget). För att bl.a. öka kvaliteten i överföringen har beslut fattats att Landstinget Västernorrland under hösten 2005 ska byta sin edi-växel. Genom växeln skickas alla e-recept som skrivs från journalsystemet i länet.

  Efter bytet kommer kvaliteten i den elektroniska överföringen att öka, t.ex. kommer en automatisk återkoppling om att receptet kommit fram till apoteket att kunna tas i drift.

  För närvarande pågår inom primärvården en uppgradering av journalsystemet i Örnsköldsvik och Kramfors/Sollefteå. I Härnösand/Medelpad planeras för byte av journalsystem. Successivt med bytet av journalsystem sker en kvalitetsförbättring när det gäller överföringen av e-recept.

  I dagsläget går det att förnya recept via internet på följande vårdcentraler:

  Kramfors Bjästa
  Kronholmen Bredbyn
  Granlo Centrum Örnsköldsvik
  Granloholm Domsjö
  Ljustadalen Gullänget
  Matfors Husum-Trehörningsjö
  Njurunda Själevad
  Skönsmon Viken

  Förutom hos alla vårdcentraler inom Örnsköldsviks hälso- och sjukvård går det också att förnya recept via internet hos diabetesmottagningen i Örnsköldsvik.

  I takt med byte av landstingets edi-växel och byte av journalsystem inom delar av primärvården, är det troligt att landstinget når apotekets ställda mål om att 80 % av förstagångsrecepten från primärvården skickas elektroniskt under senare delen av år 2006.

  Härnösand den 16 juni 2005

  Ewa Söderberg
  Ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen

  Emil Sydhage tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Kenneth Westin.


  Digitalisering · Primärvård | Emil Sydhage · Granloholms vårdcentral · Kronholmens vårdcentral · Hälsocentralen Ankaret · Hälsocentralen Bjästa · Hälsocentralen Bredbyn · Hälsocentralen Domsjö · Hälsocentralen Granlo · Hälsocentralen Gullänget · Hälsocentralen Husum-Trehörningsjö · Hälsocentralen Kramfors · Hälsocentralen Matfors · Hälsocentralen Premicare Ljustadalen · Hälsocentralen Själevad · interpellationssvar · Njurunda Vårdcentral · recept · Sundsvalls Vårdcentral Skönsmon · Vårdcentralen Viken