• Motion: Minskad användning av personnummer

  Användningen av personnummer har ökat kraftigt i vårt land. Det har skett mer eller mindre i onödan, i vissa fall av slentrian. För att få en vanlig katalog från en postorderfirma, är det ganska vanligt att personnummer ska lämnas. Även inom offentlig förvaltning, får personal uppge personnummer i alltför många sammanhang, där motivering saknas.

  Vi ser inga mörka ”spöken” i horisonten, men vi i KDS vill ändå ifrågasätta en del användande av personnummer. Av hänsyn till personlig integritet och sekretess bör personnummeranvändningen begränsas. Andra sätt att känna igen en viss person måste utnyttjas mera. Ökad användning av datateknik är inte något skäl för personnummeranvändning, snarast tvärtom.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår KDS landstingsgrupp landstinget besluta

  • att förvaltningsutskottet får i uppdrag att verka för att minska användningen av personnummer inom landstingets verksamhetsområden.

  För KDS landstingsgrupp

  Göran Sydhage
  Sverker Ågren


  Digitalisering | Göran Sydhage · motion · personnummer · Sverker Ågren