• Interpellation: E-recept på läkemedel – kan det inte användas mer?

  Tidningen Computer Sweden skrev 20 april 2005 att e-recept nu passerat en miljon. 45 % av förstagångsrecept överförts nu elektroniskt. Apotekets mål är att nå 80 % inom fem år. Beräkningar visar att en läkare som överger pappersblanketter till förmån för den elektroniska varianten, vinner i genomsnitt 100 arbetstimmar per år. Fördelen med e-recept är tidsbesparingar både för vården och Apoteket och dessutom ökad säkerhet. Det förekommer att recept kräver direkt kontakt mellan Apoteket och förskrivande läkare, men även om man räknar in det merarbetet, skapar e-recept totalt sett stora vinster.

  För patienten innebär e-recept stora fördelar. Man kan hämta ut sina läkemedel var som helst i landet och borttappade recept är ett passerat problem. Läsbarheten medverkar till att antalet misstag i ordinationen kan reduceras.

  Svenskt Vårdkonsumentindex redovisade nyligen sin årliga ranking av svensk sjukvård. Västernorrland tappade i år poäng jämfört med förra året. Vi fick minuspoäng för att det ännu inte går att förnya recept via Internet!

  Mot bakgrund av detta vill jag ställa frågor till landstingsrådet Ewa Söderberg:

  • Vad gör landstinget för att öka användningen av e-recept?
  • När kommer det att gå att förnya recept via Internet?
  • När beräknar landstinget att nå det målet om 80 % av alla förstagångsrecept som Apoteket ställt upp?

  Örnsköldsvik den 24 maj 2005

  Emil Sydhage, Kristdemokraterna
  Ledamot i Landstinget Västernorrland


  Bilden överst av Hayleybarcar från Pixabay (Pixabay License).


  Digitalisering | apotek · Emil Sydhage · Internet · interpellation · recept