• Motion: Kognitiv beteendeterapi via Internet

  KBT är en form av psykoterapi som visar sig ge goda resultat vid en rad olika psykiska problem. Tonvikten ligger ”här och nu” i stället för problem i det förflutna. Behandlingen vänder sig till patienter med lätt till måtlig ångest och/eller depression. Remissen ska föregås av en medicinsk bedömning och diagnostik utifrån ett framtaget remissunderlag av vårdpersonal vid hälsocentral.

  Västerbottens läns landsting har i september 2016 infört en ny behandlingsmetod för patienter med ångest och depression via internet – iKBT. Projektet är nu avslutat och iKBT är operativt som en alternativ behandlingsform inom primärvården i Västerbotten. Behandlarna har ca 100 pågående ärenden just nu, inom ramen för två olika behandlingsprogram / Nedstämdhet och depression samt Ångest och oro.

  Vi tycker att Västerbottens iKBT- behandling är ett bra exempel som Västernorrland ska ta efter.

  Vi föreslår därför att fullmäktige beslutar

  • att Region Västernorrland utreder möjligheterna att införa en iKBT-behandling.

  Bredbyn, 14 januari 2019

  Michal Zakolski


  Digitalisering · Psykiatri | behandlingsprogram · KBT · motion · psykoterapi
  · Michal Zakolski


  Bilden överst av Niek Verlaan från Pixabay (Pixabay License).